Velice zajímavá přednáška objevitele bosenských pyramid Dr. Semira Osmanagiće, který svou prací přináší poznatky o pyramidách po celém světě a v posledních letech se převážnou měrou věnuje fenoménu pyramid v Bosně. Objevy v bosenském údolí pyramid jsou zcela převratné z pohledu archeologie, historie i spirituality a jejich význam je tak velký, že reálně přepisují historii lidstva. Dozvíte se co všechno dosavadní objevy znamenají, jaká je skutečná síla a význam objevu těchto prastarých konstrukcí a technologií a jak tyto objevy mohou ovlivnit náš současný život. A protože Dr. Semir Osmanagić je člověk velmi zvídavý a zajímá se i o další oblasti našeho života, napadlo ho vyzkoušet nejnovější fenomén současné doby: Umělou inteligenci. :-). A zkusil zjistit, jak se na bosenské pyramidy dívá ona. Jeho rozhovor s umělou inteligencí se odvíjel velmi zajímavou cestou, určitě se o něm ve svém povídání zmíní. Zároveň s tím se v přednášce zaměří i na budoucnost lidstva ve vztahu jak k těmto objevům, tak právě k technologiím, které se postupně stávají součástí našeho života.

———————

Dr. Semir Osmanagić zkoumá megalitické a pyramidální lokality po celém světě. Je autorem 18 knih o středověkých civilizacích. Je členem několika akademií, které se zabývají archeologií a přírodními vědami. Je členem Alexandrijské archeologické společnosti v Egyptě, nositelem ceny Kongresu USA, nositelem ceny „Amelia Edward“ (Chicago, USA) za přínos do postupu vědy o pyramidách. Od roku 2005 do dnešní doby provádí se svou nadací výzkum pyramid v Bosně. Přednáška je v anglickém jazyce s překladem do češtiny.

Více informací o Bosenských pyramidách a aktivitách nadace pro Pyramidu Slunce najdete zde: https://piramidasunca.ba/eng/home-en…. Pořadatelé pražské přednášky a zájezdů k bosenským pyramidám www.peterbartal.cz www.soham.center