Pavla je jedna z nejvyhledávanějších hlasových pedagožek a kouček současnosti pro své celostní vnímání a individuální přístup k hlasu s akcentem na jeho autenticitu. Od počátku své pedagogické praxe se úspěšně věnuje terapii hlasových poruch a pracuje s hlasem jako terapeutickým a seberozvojovým nástrojem. Ona sama svoji roli vnímá jako roli průvodkyně krajinami hlasu. V současnosti je pedagožkou na pražské DAMU a spolupracuje s většinou umělců. Když někdo touží poznat svůj hlas, ona vám ho pomůže rozezpívat. Ve svém přístupu je zcela výjimečná. Její oduševnělá krása zní i z jejího hrdla. Když zpívá, slzy dojetí vás nepřekvapí. V době covidu zpívala s lidmi v projektu Krajinami hlasu, který můžete najít na YouTube a sami okusit, jak je zpívání s Pavlou blahodárné.

Děkujeme, že jste sledovali toto video a mockrát Vám děkujeme také za to, že případně podporujete tvorbu Klubu Moderní Spirituality. Kdybyste potřebovali jakékoliv informace o Klubu, tak je naleznete na tomto odkaze: https://gabrielafilippi.cz/klub-moderni-spirituality/