S Rostya jsme se potkali na našich konferencích již vícekrát a vzhledem k tomu, jak v současné době se i díky pandemii úplně mění svět práce a firemním prostředí. pozvali jsme jí i na online rozhovor. Inspiruje tě svými zkušenostmi různých firemních kultur a mentalit z mnoha zemí, ve kterých žila a pracovala. Řekne ti, jak se dostala do prestižního seznamu 50 nejlepších personalistů světa. Nemá pro tebe univerzální recept na štěstí, ten si musíš najít sám.
– Jak se uplatnit na trhu práce
– Jak využívat silných stránek tvých i budoucích zaměstnanců
– Jak se inspirovat světem firemního prostředí ze zahraničí

Rostya působí již třicet let v oblasti řízení a rozvoje organizací, lidí a týmů nejen v Česku, ale i v Kanadě, Velké Británii, Japonsku, Brazílii, Estonsku, Rusku a v dalších zemích. Má velké zkušenosti v oblasti rovných příležitostí, rozvoji osobnosti, strategickém řízení lidských zdrojů a další. Získala vzdělání ve Velké Británii, Kanadě a Austrálii. V roce 2001 byla jmenována jednou z 50 vrcholových, světových HR manažerů. V roce 2006 byla zvolená mezi 20 nejvlivnějšími ženami v České republice.
– Je majitelkou konzultační společnosti People Impact s.r.o., zakladatelkou MINERVA21 a zakladatelkou celo-národní soutěže pro nejlepší projekt v HR – „HREA“, HR Excellence Award. V roce 2011 publikovala knihu o důležitosti neustálého osobního rozvoje: „Úspěšně s kůží na trh“ www.uspesneskuzinatrh.cz a dále publikovala články v časopisech Computer World, HK East European Review, Beautiful British Columbia, Personal, HR Forum and Moje Psychologie.
– V roce 2015 založila MINERVA 21 – neziskovou společnost pro ženy, i muže kteří se chtějí vzdělávat a rozvíjet osobnostně a profesně, budovat silnou síť a podporovat ostatní. www.minerva21.net. Je vdaná má 4 syny a 11 vnoučat.