Flashbacky, noční můry, úzkost, deprese a další – to vše může být důsledkem posttraumatické poruchy.

Tady přichází na pomoc somatická (tělesná) terapie, která upřednostňuje v léčbě propojení mysli a těla a pomáhá tak řešit fyzické i psychologické příznaky.

Somatický zážitek (SE), specifický přístup k somatické terapii vyvinutý Dr. Peterem Levinem, je založen na myšlence, že traumatické zážitky mohou vést k dysfunkci nervového systému, což může bránit v úplném zpracování zážitku.

Somatické prožívání fyziologicky snižuje stres a úzkost, mění autonomní nervový systém a uvolňuje trauma. Stejně jako existuje více modalit kognitivní terapie, existuje také mnoho přístupů k somatickým terapiím. Somatické prožívání je přístup „zdola nahoru“; jeho hlavním cílem není pomoci zkoumat vzpomínky nebo emoce spojené s traumatizující událostí, ale odhalit tělesné pocity spojené s těmito pocity.

My, kteří praktikujeme somatické prožívání věříme, že vnitřní pocity člověka ovlivňují jeho fyzické tělo a používáme k tomu různé formy cvičení mysli a těla, které uvolňují zadržené bloky traumatu z mysli a těla.

Co tělo cítí je klíčové a váš terapeut povede sezení tak, že sedí naproti vám, zatímco vy podrobně popisujete traumatizující událost. Ve spolupráci s vámi jemně uvolníte napětí ve fyzickém těle. Terapie může klientovi pomoci zažít větší sebeuvědomění a spojení s ostatními částmi těla; dotyčný může zjistit, že je schopen lépe vnímat své vlastní tělo, může prozkoumat emocionální a fyzické problémy a snížit stres.

Lenka Kolárová

www.lecenitraumatu.cz