#NEZkreslenaVeda​#NEZkreslena_veda​#NEZkreslenávěda​#NEZkreslená_věda​#akademievedCR​#MAURfilm

NEZkreslená věda: devátá série vzdělávacího cyklu Akademie věd České republiky. Aktuální témata i vědecké evergreeny, jak jste je dosud neviděli – totiž NEZkresleně!

Odborným garantem dílu je Mgr. Pavel Arazim, Ph.D., Filosofický ústav AV ČR.