#NEZkreslenaVeda​#NEZkreslena_veda​#NEZkreslenávěda​#NEZkreslená_věda​#akademievedCR#MAURfilm​

NEZkreslená věda: devátá série vzdělávacího cyklu Akademie věd České republiky. Aktuální témata i vědecké evergreeny, jak jste je dosud neviděli – totiž NEZkresleně!

Odborným garantem dílu je Mgr. Alena Fornůsková, Ph.D., a doc. Ing. Martin Šálek, Ph.D., Ústav biologie obratlovců AV ČR.