Během pobytu na Ibize, jsem měla možnosz usednout v kruhu healerů z celého světa a zdokumenotvat pro Vás záznam chanenlingu jedné z kurander.

Za mě se jedná o velmi jasné návody, které nám přináší obrovský vhled do žensko – mužského nastavení a jak se žena a muž k sobě může chovat v lásce, aby dosáhli souladu.