O Minu Tanakovi, o těle a o japonském zenu Cestou těla ke svobodě ducha. Tak by se dal stručně charakterizovat život a učení známého japonského tanečníka a duchovního mistra Mina Tanaky. Jeho taneční styl je silně expresivní a avant-gardní, jeho učení nesmlouvavé a jeho myšlení a životní styl jsou úzce propojeny s přírodou a s farmářskou prací, nesoucí v sobě mnohé rysy starých zenových a šintoistických tradic.  S Jaroslavem Duškem si o Minu Tanakovi, o úloze těla v duchovní praxi, o japonském zenu a o mnohém dalším bude povídat etnograf a umělec Ondřej Landa, který v Japonsku podstoupil Tanakův intenzivní výcvik a který dnes provozuje malý zenový ášram v rumunském Banátu. Součástí pořadu bude taneční vystoupení, živé hudební vstupy a prezentace knihy “Min Tanaka a japonská cesta těla”.  www.ondrejlanda.cz