Listopadem vstupujeme do jednoho z nejvíce transformační období v roce. Následující měsíc se odehrává pod energií nejvíce transformačního vodního znamení – Štíra, a současně i nejvíce transformačního ohnivého znamení Střelce. Štír zve do hloubek, která nám mohou být až nepříjemné. V tomto období většina z nás dřív nebo později bude čelit některými ze svých stínu. Nesnažte se tomu vyhnout. Je to pozvánka k evoluční proměně, třebaže si vyžádá spoustu nepříjemných pocitů a náročných situací. Následující měsíc je v podstatě nabídkou, kdy se můžete podívat se na témata univerzálních energií, která na nás budou působit. Jsou to doslova brány, klíče, které nás vyzývají k proměně. 44, 1, 43, 14,34,9. Můžete být tímto energetickým fičákem zaskočeni nebo se připravit a eliminovat tak odpor, které by mohly tato témata vyvolat.

Energie brány 44, která působí už od 31. října a je aktivní zhruba do poledne 5. listopadu. Tento dar se týká našich mezilidských vztahů a naší instinktivní schopnosti rozlišit, kdo pro nás je a kdo naopak není zdravý. Můžeme doslova cítit více než kdykoliv jindy, že některé vztahy vám tzv. voní a jiné naopak ne. 44 brána je brána Setkání a Bdělosti, a Pravdy – jednoduché pravdy o tom, kteří lidé a setkání podporují náš úspěch, ať už na osobní či pracovní rovině. Pokud vám něco smrdí, je to znamení, abyste se tomu vyhnuli obloukem. Tento potenciál nás také spojuje s naší minulostí. Podívejte se hluboko do sebe na své vzorce z minulosti a najděte odvahu jít vpřed, neopakujte sami sebe. Buďte nekompromisní, buďte k sobě co nejvíce upřímní. Tato energie nás přímo vybízí čelit našich strachům z minulosti.

Můžete si položit otázku: Jaké vzorce z minulosti mi brání jít odvážně kupředu?

Jsem schopná vidět, jak mi zkušenosti z minulosti pomohly dozvědět se více o tom, kdo skutečně jsem?

Jsem schopná se upřímně podívat na své vzorce z minulosti, zlomit je a zajistit si tak lepší výsledek?

Výzvou těchto dnů tedy bude propojit se s naším nejhlubším instinktem, odvahou nedělat kompromisy a být naprosto upřímný ke svým strachům a podívat se na to, co mě v brání v úspěchu.

Od 6. do 11. listopadu na nás bude kolektivně působit potenciál brány/klíče 1, který reprezentuje nejvíce tvůrčí energii. Je spojen se sebevyjádřením, kreativitou a krásou a s naší touhou po originálním vyjádřením. Náš životní účel k nám přichází rovněž skrze naší odvahu vyjadřovat svou kreativitu přesně tak jak cítíme bez jakýchkoliv omezení. Teprve tehdy totiž můžeme světu skutečně ukázat kdo jsme. Každý z nás je v podstatě umělec a náš život je naše plátno, které jen čeká na naše plné vyjádření.

Položte si tedy otázku: Vyjadřuji skrze svou tvorbu plně své autentické já?

Co je potřeba uvolnit, vyléčit, nebo si uvědomit, abych mohla hluboce vyjádřit své autentické já?

Kde už dávám najevo, kdo jsem? Kde naopak dělám kompromisy?

Cítím spojení se svým životním účelem? Co musím udělat, abych toto spojení prohloubila?

Cítit občas pochybnosti je přirozené, je to jen pozvánka, jak se ještě hlouběji propojit se svým účelem. Věřte tomu, že jste na dobré cestě stát se plným vyjádřením sama sebe a své originality a tím prohlubujte spojení nejen se svým životním účelem ale se samým životem jako takovým, se svým vnitřním božstvím. Dovolte si prozkoumat kdo jste skrze tvořivost. Tím podporujete nejen sebe ale i ostatní, aby si dovolili totéž.

Od 12. do 16. listopadu jsme pod vlivem kosmické energie daru 43. Tento dar se nazývá příznačně VHLED. Právě v tomto období se mohou více než kdykoliv jindy objevovat hluboké vhledy. Vaším úkolem je jen důvěřovat správnému načasování a své vnitřní autoritě, která vám napoví, kdy a současně jak vaše hluboké vnitřní vedení sdílet. Skrze tuto moudrost můžete dokonce transformovat to, jak druzí lidé smýšlejí.

Zeptejte se sami sebe, do jaké míry věříte v božské načasování? Do jaké míry věříte svému vlastnímu vnitřnímu vědění?

A co můžete udělat proto, abyste prohloubili své spojení se svým zdrojem poznání.

Je to období, kdy má doslova každý z nás potenciál vnést do života druhých průlomové vhledy, které dokáží rozšířit způsob, jakým druzí myslí a doslova překalibrovat jejich myšlení a najít řešení, která jsou schopná zlepšit život. Existuje tu však pravidlo, že skutečný průlom můžete přinést jen lidem, kteří si vašich postřehů váží a jsou na ně připraveni. Tím se vyhnete i případné frustraci, zahořklosti nebo vzteku.

  1. listopadu na nás bude působit energie brány 14, která se nese název SILOVÉ DOVEDNOSTI/ v jazyce Genových klíčů nese ve svém nejvyšším vyjádření název HOJNOST. Tato energie je spojena s tvůrčí potenciálem, který se může naplno projevit, když děláme to, co skutečně milujeme a milujeme to, co děláme. Dovolte si důvěřovat životu, že vás plně podpoří, jakmile děláte svou práci z lásky nejen pro peníze. Dovolte si expandovat a dělat to, co plně podporuje váš životní účel. Odtud pramení totiž pramení ta největší hojnost.

Věřte tomu, že správná práce se vám ukáže a vy jste plným vyjádřením své životní síly.

Od 23. listopadu bude následujících 6 dní působit potenciál daru 34, která je přímo archetypálním vyjádřením vnitřní síly, nezávislosti a také odlišnosti. V to to období můžete cítit mnohem větší sílu a touhu vyjádřit svou odlišnost, projevit svou nezávislost. Můžete být více aktivní než obvykle, doslova toužit být zaneprázdnění svými projekty. Je to tedy rovněž výzva pro naši trpělivost a schopnost reagovat jen na ty projekty, které jsou pro nás skutečně správné. O čemž nerozhoduje vaše hlava, ani ego, ale vaše autorita, váš hlas pravdy.

Výzvou tohoto období je tedy trpělivost a důvěra ve správné načasování. Jinými slovy všechno má svůj správný timing a věci nejde uspěchat.

Zkuste změnit svůj postoj čekání a naučte se ho vnímat také jako aktivní kvalitu, která vám přinese do života ty správné příležitosti a projekty, díky čemuž neztrácíte svou drahocennou energii a čas s těmi nesprávnými. Jedině tehdy totiž můžete naplnit ty správné sny a záměry.

Závěr měsíce se pak ponese pod energií SOUSTŘEDENÍ. Brána 9 je přímo spojena s potenciálem KONCENTRACE a ODHODLÁNÍ. Tato energie vás může podpořit ve schopnosti lépe se soustředit, stejně jako nechat se zahltit zbytečnými a bezvýznamnými detaily. Přílišné uvíznutí v detailech nás okrádá o schopnost vidět větší obraz a my pro stromy nejsme schopni vidět celý les.

Zeptej se tedy sebe, zda svou pozornost vkládáte do věcí, která vám pomáhají růst a naplňují vyšší potenciál vašeho života.

Soustřeďte se především na to, co máte před sebou a nezabývejte se zbytečně tím, co vám přinese nebo nepřinese budoucnost.

Položte si otázku, zda vás vaše prostředí fyzicky podporuje ve schopnosti se soustředit. A pokud máte s koncentrací problém, zeptejte se sami sebe, jaká praktika by vás v tom mohla podpořit. Velmi často to bývá nějaký fyzická činnost.

Soustřeďte se jen na detaily, které podporují váš kreativní projev a dejte si záměr se zaměřit jen na to, co podporuje vaši osobní evoluci, i lidí kolem vás.

Pamatujte, že každá záměrný čin je KOUZLEM.

 

Na další videa rozboru headlinů genových klíčů pro měsíc listopad se můžete těšit v příštím týdnu.