Koupel v milosti andělů Serafů 

Jedna z nejsilnějších meditaci, která byla stvořená. Vychází z hlubokých léčivých obřadů andělů serafů. Setkání s těmito duchovními bytostmi povznese naše tělo i duši do andělských sfér. Serafové v této meditaci léčí naše jemněhmotná těla stříbrnými páskami milosti. Pomáhají nám projasnit naši auru, na kterou každý den působí naše chování, myšlenky, vyřcená slova.

Meditaci můžete pouštět i k uzdravení druhých, kterým chcete pomoci.