Jak skrze naladění na elementy přinést více harmonie a pestrosti do života.

Clara Vávrová, Life coaching a systemické konstelace