Pavla je jedna z nejvyhledávanějších hlasových pedagožek a kouček současnosti pro své celostní vnímání a individuální přístup k hlasu s akcentem na jeho autenticitu. Od počátku své pedagogické praxe se úspěšně věnuje terapii hlasových poruch a pracuje s hlasem jako terapeutickým a seberozvojovým nástrojem. Ona sama svoji roli vnímá jako roli průvodkyně krajinami hlasu. V současnosti je pedagožkou na pražské DAMU a spolupracuje s většinou umělců. Když někdo touží poznat svůj hlas, ona vám ho pomůže rozezpívat. Ve svém přístupu je zcela výjimečná. Její oduševnělá krása zní i z jejího hrdla. Když zpívá, slzy dojetí vás nepřekvapí. V době covidu zpívala s lidmi v projektu Krajinami hlasu, který můžete najít na YouTube a sami okusit, jak je zpívání s Pavlou blahodárné.

Celý rozhovor najdete v Klubu moderní spirituality tady na Newsparku – kdybyste potřebovali jakékoliv informace o klubu, tak je naleznete na tomto odkazu, kde také můžete začít své členství: https://gabrielafilippi.cz/klub-moderni-spirituality/

Zde také naleznete sociální sítě Gabriely Filippi

Facebook: https://www.facebook.com/GabrielaFilippiLeciveDivadlo/

Instagram: https://www.instagram.com/gabriela.filippi/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC7lFLjxaHayCjqSWvfBiAlA