Je tam vztah s přírodou. Zahradníci s ní promlouvají. Muj tatínek se staral třeba o dva šeříky, každý den. Když můj tatínek zemřel, tak poté ty šeříky nevykvetly. Co to je? Neříkám nic, jen vyslovuji.

 

“Pokud od té přírody utíkáme, tak se jí zpronevěřujeme. Měli bychom se řídit přírodními zákony a ne lidskými.”

 

“Lidstvo létá ode zdi ke zdi.”