16 468 zhlédnutí 14. 2. 2024

DATA IR 🇨🇿 Došlo ke zločinu na lidech v ČR? Jaké je zdraví obyvatel ČR? Jak bylo zdraví obyvatel ochráněno? Kdo je výrobce vakcín? Jaká byla výroba vakcín? Jaký byl postup výroby vakcín? Proč začít vyšetřovat? Jaká Co je ochrana veřejného zdraví obyvatelstva ČR? Jaký je Národní akční plán na ochranu obyvatel? Jak jednalo Ministerstvo zdravotnictví? Jaká byla data od WHO? Právní rozbor k reflexi posledních let s panem Mgr. Liborem Hlavsou. Podpořte rozhovory, živé vysílání a rozvoj natáčení v regionech. Číslo účtu: 12122128/2010.

PETICE ZA ODMÍTNUTÍ PROTIPANDEMICKÉ DOHODY PŘIPRAVOVANÉ WHO https://www.inovacerepubliky.cz/petic… Staňte se členem klubu 🇨🇿INOVACE REPUBLIKY – podpořte pravidelně tvorbu a rozvoj vysílání v regionech:    / @inovacerepubliky  

Jaký je vliv moci? Jak postupovala Armáda ČR? Kdo distribuoval vakcíny? Komu patři vakcíny? Co je to OCABR certifikát? Jaké přezkoušené vakcíny byly puštěny na český trh? Jak podal žalobu? Jak se přihlásili výrobci? Jak si najít šarži? Jaké informace má SUKL? Jaká je specifikace látek? Jaká máme data? Kdo a jak data vyhodnocuje? Co má k dispozici UZIS? Datové okénko s advokátem Mgr. Liborem Hlavsou k využití zákona č.106 o veřejném přístupu k informacím. Prosíme, podpořte rozvoj dalšího natáčení, přípravu podkladů a aktivit. Číslo účtu: 12122128/2010.

TŘETÍ ČÁST: Jak žádat informace od Úřadu vlády ČR? Jaké máme právo na informace? Jaký je zdravotní průkaz vakcín? Jak můžete svobodně žádat o informace? Jak můžete s informacemi pracovat? Vyhledávat, shromažďovat a šířit. Jaký je zákon o svobodném přístupu k informacím? Jak žádat o veřejné informace?    • Žádat informace od Úřadu vlády ČR | L…  

DRUHÉ VIDEO: Kdo je váš poslanec? Jaká je důvodová zpráva WHO? Co má naplňovat WHO? EU prosazuje Pandemickou smlouvu? Co je v návrhu Pandemické smlouvy? Jaký je proces schvalování? Co jsou to Mezinárodní zdravotní předpisy? Jaký je pandemický potenciál? Proč nemáme Důvodovou zprávu?    • SVĚTOVÉ ZDRAVOTNICKÉ PŘEDPISY | Libor…  

PRVNÍ VIDEO: Evropská unie smluvní stranou WHO?    • SVĚTOVÉ ZDRAVOTNICKÉ PŘEDPISY | Libor…   Co je to přeshraniční hrozba? Kdo může vyjednávat? Jaké jsou pravomoci Evropské unie? Jak se mění lhůty schvalování? Jak se schvalují nové Světové zdravotnické předpisy? Kdo nás zastupuje?

PETICE ZA ODMÍTNUTÍ PROTIPANDEMICKÉ DOHODY PŘIPRAVOVANÉ WHO    • WHO EXPERIMENT S NÁMI VŠEMI 🇨🇿 REAKCE…   Vážení spoluobčané, v souladu s čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů

Natočeno leden 2024 💫🇨🇿 Podpořte přípravu rozhovorů a diskuze na téma “vize z krize” nebo se staňte členem Inovace Republiky. Rádi bychom více natáčeli v regionech inspirace, příběhy a veřejné akce ve stylu moderovaného dialogu ke stále více polarizované společnosti. Číslo transparentního účtu: 12122128/2010. Do poznámky napište “DAR”.

* * * I

novace Republiky – Snažíme se přinášet spolupráci při hledání nových cest, sdílení myšlenek a podporovat kreativní diskuzi, která má přispívat k většímu porozumění a jednotě mezi lidmi. Cílem je vytvářet otevřené prostředí, sdílet vize, inspirovat se a postupně tak vytvářet ideovou základnu k vědomé transformaci společnosti.

Více informací, audio podcasty, newsletter, články, akce na www.inovacerepubliky.cz. Připravujeme knihu Inovace Republiky.