V Evropě se dnes vede debata, zda školní systém naše děti pomyslně nesvazuje do kazajky, která je jim většinou příliš těsná a může dokonce vést k jejich nemocem. Do této debaty vnáší Andrého kniha nedogmatický pohled. Kniha neobsahuje žádný patentovaný návod, nýbrž zcela osobní příběh šťastného dítěte, které mohlo nerušeně objevovat a rozvíjet vlastní talenty, a nakonec vyrůst v široce vzdělaného, tvořivého a úspěšného muže, kterým dnes André je. Pokud si kladete otázku, zda je školní docházka pro vaše děti nezbytná, seznamte se s tímto skutečným příběhem. Poutavé vyprávění Jaroslava Duška a jeho hostů s besedou s diváky.