33. setkání EduFóra v Praze a EDUtrh na téma “Koučování a mentorování ve vzdělávání” pro všechny, co zajímají inovace ve vzdělávání.

Děkujeme celkem přes 50 účastníkům a hostům za skvělou networkingovou konferenci! Velké poděkování patří 7 úžasným dobrovolníkům, bez nichž by tato akce nevznikla.  Díky patří také skvělým řečníkům*icím, a to Kláře Pirklové, Ivaně Svobodové, Markovi Adlerovi a Pavlovi Kraemerovi.

 Chcete být součástí EduFóra a mít prostor se propagovat v rámci EDUTrhu nebo mít prezentaci příště? Přihlaste se: https://www.eduforum.cz/prihlaste-prezentaci/

— Setkání jsou ZDARMA a a otevřená všem, kdo chtějí v oblasti vzdělávání poznat něco či někoho nového. Propojujeme učitele*ky, lektory*ky, studenty*ky všech typů škol i zástupce firem, nezisku či státní správy aj. Máme společné téma: INOVACE VE VZDĚLÁVÁNÍ.

— Inspirativní networkingové konference EduFórum pořádají společně vzdělávací platformy Dobrovolnická akademie INEX a Rise and Shine pod tradiční značkou EduFórum.