Na základní škole nás neučí orientovat se v novém světě. Buď ty informace hackneš, nebo se necháš těmi informacemi umlátit. V otupělosti dnešní doby je těžké vnímat krásu. Je těžké jít po ulici a vidět dobrého muzikanta a říct si, wow, ten je dobrý.

Endru je pro nás člověk, který žije ve vyladěnosti těla, hudby, zvuků. Aby hudba, která z něho vychází byla autentická. Petr Kovařík má rád jeho standupy, ale kromě toho je hlavní zájem Ondry hudba, kterou dělá radost mnoha lidem. O tom jsme se bavili. O přesahu hudby do spirituálna, ale i o obyčejnostech:-) S díky a radostí za to, že jsme mohli udělat tento rozhovor.

Pár bodů, ale více si najdete v povídání… #jakechcescesko ??? #jakychcessvet ??? #endru

“Jsme první generace, která vychovává děti s mobily. Výchova a vzdělání se neřeší.” “Základem improvizační hudby je začít z ticha. Z ticha, u uklidnění, nelpění. Jdu krok po kroku. Je to stejné jako když stavíš základy domu.” “Když nemám vyladěné tělo, tak nemůžu tu vyladěnost vnímat. A to je u všeho.” “Určitá otupělost vládne světem. Jsme přesyceni věcma.”