Moje malé království je cestou dítěte, které bylo trestáno a zneužíváno od útlého věku. A přestože ta cesta byla lemována znásilněními, málem ukamenováním, úplněho odvrácení se rodiny, tak se toto dítě stalo dospělým člověkem bez zahořknutí. Tento příběh předává dále s vědomím, abychom se na to podívali a byli vděční za každou krásnou chvíli, kterou tady na světě žijeme.

Majid Wachtarczyk je původem Ománec jehož máma byla z Tanzánie. Už od útlého věku byl trestán za to, že se počůrával tím, že mu tělesně ubližovali na slabinách, což akorát ještě více způsobovalo, že to nedokázal jako dítě ovládat. Když se dostával do sexuálního věku, tak ho jeho strýc znásilnil a toto se opakovalo ještě 13x. Díky tomuto a jeho “homosexualitě”, kterou ho definovali, se stal vyvrhelem společnosti. Proto se pokusil několikrát o sebevraždu, ale našteští se mu to nepovedlo. Nyní už mu je 29 let, ve 21 letech utekl do Německa, kde se oženil s Helmutem Wachtarczykem. Napsal knihu a měl svůj kadeřnický salón. A nyní je Čechách, pracuje v čokoládovně Steiner Kovarik (Pražská čokoláda) v obchodech a dělá IT. Kromě toho dělá kakaové ceremonie a pomáhá lidem všude, kde se jen dá k tomu, aby byli zdravější a

Když mu položíte otázku, jak mohl toto vše přežít a zároveň se nestat zatrpklým ke světu a lidem, tak odpoví, že prvopočátek bylo vytvoření si svého království, ve kterém měl svůj trůn, své poddané a skrze jeho imaginární svět trestal všechny, kteří mu ublížili. Poté, po dvou letech, si uvědomil, že trestáním ostatních jen pokračuje v trestání sebe samého. Nyní všem odpustil a proto chce dát lidem možnost, aby si uvědomili, že se vše dá zvládnout a každou, i strašnou, situaci je možné s odstupem času rozpoznat a nechat jí odejít.

Už brzy, až uděláme titulky na našem kanále youtube. Důvodem, proč zde sdílíme toto video je proto, že jsme někdy v roli oběti. A naše role oběti nás může často úplně paralizovat. Když si ale uvědomíme, že většina z nás má velikou možnost díky krásnému životu žít plnohodnotné chvíle bez velkých bolestí z minulosti, tak se můžeme raketově odpíchnout od stavu, v kterém se třeba hodně z nás nachází.

#jakechcescesko #jakychcessvet #majidwachtarczyk #mluvimeotom