Proč a jak postavit firmu nebo jakoukoli organizaci tak, aby nebyla pouhým strojem na zisk, ale aby vyjadřovala hodnoty svého zakladatele, byla nástrojem společenské změny a zlepšovala svět. Jak to udělat, aby lidé uvnitř nebyli pouhými zdroji, zákazníci jen chodícími peněženkami, lidé v sousedství firmy jen anonymní clonou… Jak to udělat, aby všichni, jichž se podnikání týká, byli lidmi s potřebami, které se respektují. O tom je tato přednáška. Jedná se o úvod do tématu evoluce firem/organizací.

V přednášce se – mimo jiné – dozvíte:

1) V čem všem dnes byznys (doslova) určuje naše životy, jak velká je – v tomto tématu – naše slepá skvrna a jak moc se ohledně fungování byznysu potřebujeme pustit do veřejné debaty.

2) Jaké jsou tři základní druhy firem podle fáze vývoje svého zakladatele.

3) Že jsme vývojově uvízli ve fázi malého, na sebe zaměřeného, zraněného dítěte, které se snaží hromadit “hmotu” v naději, že tím bude přijímáno ostatními.

4) Evoluce svobody za posledních deset tisíc let na snímku dvou světů.

5) Operační systém firmy – 3 základní principy kapitalismu, které by měl každý podnikatel znát, neboť (neviditelně) určují, jak jeho/její firma funguje

6) Stručný úvod do integrální teorie mapující evoluci toho, jak se organizujeme s ostatními

7) Tři základní mýty firmy do roku 1850 vs. tři mýty od začátku 19.století – mýty, které na nevědomé úrovni určují, jak přistupujeme k podnikání

8) Anatomie svobodné/tyrkysové firmy – deset principů, které slouží jako rámec pro budování vyšších evolučních stádií podnikání. Tyto principy najdete do detailu rozebrané zde: https://blog.tomashajzler.com/clanek/..

Fotky: https://eu.zonerama.com/Slusnafirma/A…

Video: Šimon Pešta:   / tpsremizek  

Odkazy: Deset principů svobodné firmy: https://blog.tomashajzler.com/clanek/… Monokultura na zisk zaměřeného podnikání: https://blog.tomashajzler.com/clanek/… Tyrkysové orgnizace: https://slusnafirma.cz/souvislosti/ev… – v článku se prokliknete i na charakteristiku nižších vývojových stupňů Doporučené knihy k tématu: https://www.peoplecomm.cz/podnikani-b… Přednáška na téma práce, na kterou se odkazuji:    • Nová práce/Důlek  

Zprávy ze života: https://www.tomashajzler.com/newsletter

Moje články a rozhovory: https://linktr.ee/thajzler​​​ Moje knihy: https://www.tomashajzler.com/#knihy​

Facebook:   / hajzlert​​​​  

Instagram:   / ​​​​  

Linkedin:   / tomashajzler  

Knihy k tématu: https://www.peoplecomm.cz