V rozhovoru s profesorem Janem Rakem hovoříme o zkušenostech ze studií jaderné a kvantové fyziky, životních zkušenostech vědce ze studií v Moskvě, následně srovnání s vědeckou prací v New Yorku, Švýcarsku na pracovišti CERN nebo později ve Finsku. V rozhovoru přibližujeme práci na vědeckých projektech včetně práce na novém urychlovači, na kterém pracoval až do roku 2020. Jaké jsou jeho vědecké zkušenosti ze zahraničí? Jaké priority vidí pro Českou republiku? Jak je důležitý spirituální přesah? Jaké jsou jeho zkušenosti se spiritualitou? Jaký vidí rozdíl mezi otevřeností ČR a Německa? Jak se v historii proměnila fyzika? Co je to vědomí? Jak vnímá intuici?

Podpořte vznik dalších rozhovorů s osobnostmi na číslo transparentního účtu: 12122128/2010. Do poznámky napište “ROZHOVORY”. Transparentní účet je veden na spolek Nová organizace společnosti, IČO 27037703

* * *

Přibližujeme praktické zkušenosti vědce mezi východem a západem včetně přiblížení vědecké atmosféry v některých zemích “Asi nejlepší zkušenosti mám ze Spojených států a Finska, kde je věda o demokratičtější. Ve Finsku jsem byl velmi spokojen. Finský vzdělávací systém je celkově na hodně vysoké úrovni.” říká v rozhovoru prof. Jan Rak. Profesor Jan Rak v rozhovoru popisuje své životní zkušenosti se spiritualitou. “Strávil jsem deset dní v kómatu, kdy jsem měl krvácení do mozku. Přitom jsem stejnou událost zažil přesně rok před tím v CERNu ve snu, když jsem spal na hotelu. Byl to hodně intenzivní zážitek. Viděl jsem tehdy celou tuto scénu, kterou jsem prožil ve snu naprosto dokonale. Snesl jsem se a viděl, že někdo leží na zemi, svíjí se v bolestech… Najednou koukám a říkám si: Hele, on má stejné trenýrky jako já. Vzbudila mě hrůza, pak už jsem neusnul, proto si to vše pamatuji. To byl iracionální zážitek, ale který je pro mě subjektivně “evidence-based zážitek”, protože mám sám pro sebe důkaz, ale nemohu přesvědčit někoho dalšího. Tomu říkám subjektivní věda nebo subjektivní racionalita”, popisuje svůj životní zážitek prof. Jan Rak.

prof. RNDr. Jan Rak, Ph.D. je profesorem jaderné a kvantové fyziky. Vystudoval MFF Univerzity Karlovy v Praze. V letech 1989-1992 pracoval v Ústavu Jaderného Výzkumu v Dubně u Moskvy. Ve švýcarském PSI Villigen vypracoval dizertační práci, kterou obhájil v roce 1991 a získal titul CSc. V témže roce dostal nabídku z Max Plank Institutu v německém Heidelbergu, kde začal pracovat pro CERN. V roce 2000 přišla nabídka z Brookhaven National Laboratory v New Yorku v USA, kde pracoval na novém urychlovači RHIC a experimentu PHENIX. O pět let později získal pozici na Univerzitě Jyvaskyla ve Finsku jako Project Leader cernského experimentu ALICE. Zde získal i profesuru. Je autorem a spoluautorem více než 400 článků, též je spoluautorem odborné knihy High-pT Physics in the Heavy Ion Era (Cambridge University Press). V současné době připravuje další knihu…

* * *

Inovace Republiky – představujeme novou sérii rozhovorů s příběhy a inspirací v oblasti Kultury a prostředí svobodného rozvoje. Věnujeme se oblasti kultury z pohledu vnitřní i vnější svobody člověka, komunity či celého národa. V této části rozhovorů (playlistu) postupně hovoříme o různých oblastech kulturního života, umění, autorské tvorby, tvůrčích procesech včetně svobodné vědy, ale také svobodě v médiích či duchovních aspektech života. Kultura je živnou půdou naší země a tvoří ducha každého národa. Vycházíme z toho, že svoboda ve vzdělávání, médiích, vědě a umění je klíčová pro rozvoj jednotlivce i celé komunity země. V rozhovorech proto zcela přirozeně nalézáme mnoho praktických témat k další veřejné diskuzi. Zároveň rozhovory otevíráme další otázky a témata, kterým se budeme detailněji věnovat v následujících rozhovorech i dalších sériích rozhovorů jako je Veřejná sféra a Ekonomika (playlistech) zde i na dalších sociálních sítích a vzájemně na jednotlivé témata a rozhovory odkazovat. Další rozhovory z prostředí kultury, veřejné sféry a ekonomiky naleznete na kanálech a sítích Inovace Republiky.