Proč žijeme v ideologii růstu? “Když se podíváme na to, kdo vypouští kolik emisí, tak 1% nejbohatších lidí na světě vypouští dvakrát tolik emisí než-li 50% nejchudších lidí na planetě. Těch 50% nejchudších se dnes musí stěhovat, migrovat, protože prostředí ve kterém žili, tak je nečitelné. Měli bychom se zabývat konceptem ekonomiky, které takto nerovnoměrné rozdělení zdrojů neumožňuje. Například, že 1% lidí vlastní více než polovina populace na zemi. Měli bychom se bavit o ukončení ultra-miliardářů, kteří zabírají hrozně moc zdrojů, kteří využívají a těží ze zdrojů. Když pak chcete přesvědčit lidi, aby nevytápěli na 24 stupňů, zatímco nad nimi létají soukromé tryskáče, tak ten globální pocit nerovnováhy je na pováženou,” říká Tadeáš Žďárský v ukázce z rozhovoru o dnešní společnosti a ekonomice nerůstu.

 💫🇨🇿 Podpořte přípravu rozhovorů na Inovace Republiky a přípravy video obsahu “vize z krize”. Rádi bychom také natáčeli další série rozhovorů ve stylu moderovaného “dialogu protistran” ke stále více polarizované společnosti. 🙏 Číslo transparentního účtu: 12122128/2010. Do poznámky napište “DAR”.

Proč žijeme v ideologii růstu? Kdo vypouští kolik emisí? Jak pohlíží na slovo udržitelnost? Proč narůstá klimatický chaos? Jak hovoří data o zátěži globálních korporací na planetu? Proč žijeme ve světě nerovností? Proč je potřeba ekonomiku více lokalizovat? Proč podporovat více demokratickou ekonomiku? Co je na Green Dealu – Zelené dohodě nejvíce špatně? Jaký je vliv korporací a médií na dnešní svět? Jaké jsou principy nerůstové ekonomiky? Jak nerůstovou ekonomiku rozvíjet? Všem těmto otázkám se budeme na kanálu Inovaci Republiky postupně nadále věnovat 👆

“Důležitá je ekonomika demokratická, což znamená zlepšení našich demokratických procesů. Když jsem hovořil o nerovnoměrném rozložení moci, tak to samozřejmě není o tom, že by lidé měli velký přístup ke zdrojům, které by využívali jen pro sebe, ale také ho ovlivňují k tomu, aby prosadili politiky, kteří vyhovují jim, ne nutně celé společnosti. Vlivní lidé mají možnosti a zdroje k tomu zakládat think-tanky, lobbovat politiky, kupovat si média, platit si články, které mají vycházet. Mluvit o demokracii v takto nerovném světě je strašně problematické. V kontextu blížícího se kolapsu je toto zajímavé, protože podíváme-li se na studie kolapsologie, které se snaží objasnit, proč předchozí civilizace zkolabovaly, tak přichází na to, že to nebylo tím, že neznali řešení, ale tím, že vládnoucí elitě ve společnosti to nevyhovovalo, aby se řešení aplikovalo. Jim vyhovovala ta moc. Vyhovovalo jim to status quo, které měly, proto nechtěly žádnou změnu,” vysvětluje Tadeáš Žďárský v rozhovoru svůj pohled na zneužívání planety, plundrování zdrojů, civilizační cyklus směřující ke kolapsu. V rozhovoru rozebíráme koncepci nerůstové ekonomiky.

“Dnes je zajímavé vidět, jak krize otevírají možnosti nerůstové transformaci. Věci, které byly předtím nemyslitelné, tak jsou najednou nevyhnutelné. Situace otevírá na úrovní politiků, ale také na úrovni lidí to, že jsou najednou ochotni akceptovat věci, které by před pár lety akceptovat nebyli schopni. V kontextu energetiky, tak země G8 největších ekonomik světa přemýšlí o zavedení stropu cen energie. Kdyby toto někdo zmínil před pár měsíci, tak by byl označen za komunistu. Dnes se to zdá jako jediná cesta, jak zabezpečit energii dostupnou pro lidi a nenechat korporace zvyšovat zisky do nekonečna, zatímco si lidé nemohou zatopit. Na jednu stranu je to vše pohroma. Na druhou stranu se lidé postupně probouzí do světa krizí, ve kterých jsme a jen tak nepominou. Lidé začínají přemýšlet nad radikálnějšími řešeními, která by ten systém mohla změnit od základu. To je to, co potřebujeme,” říká v rozhovoru Tadeáš Žďárský, který studuje principy ekonomiky nerůstu.

* * * Inovace Republiky – Snažíme se přinášet spolupráci při hledání nových cest, sdílení myšlenek a podporovat kreativní diskuzi, která má přispívat k většímu porozumění a jednotě mezi lidmi. Cílem je vytvářet otevřené prostředí, sdílet vize, inspirovat se a postupně tak vytvářet ideovou základnu k vědomé transformaci společnosti. Více informací a možnosti zapojení naleznete na www.inovacerepubliky.cz