Každý člověk má své vlastní energie, které vyplývají z jeho typologie osobnosti a dále pak také z jeho tzv. Ming Gua – osobní zářící číslo. Ming Gua a typologie Školy Feng Ren Shui nám ukazuje, jak si máme nastavit jednotlivé oblasti života tak, aby tvořily celkovou životní rovnováhu a byly zdrojem naší energie a nevyčerpávaly nás. Díky tomu si umíme správně vybrat životní cestu, povolání, své vztahy, nastavit fungování rodiny, jak naplnit svůj potenciál, jakými pravidly se řídit, jak si tvořit budoucnot, jak si nastavit svůj domov, pracovní zázemí, jak si stanovit ty správné cíle a jak je naplnit. Typologie a Ming Gua nám tak umožní žít naplňující život bez zbytečného úsilí a vyčerpání energie, jak maximálně naplnit náš životní potenciál.
To vše se naučíte ve Škole Feng Ren Shui. Přihlásit se můžete na skolafrs@gmail.com nebo na stránkách Školy FRS: https://skolafengrenshui.wordpress.com/feng-ren-shui-skola/
Začínáme 30.9. 2023.