Petr Hába: „Rád bych představil svou knihu Fytoterapie v rámci onkologické léčby (permakulturacs.cz) pojednávající o vlivu nejen bylin na nádorové procesy. Ukážu zde v přehledných grafech efektivitu nejen takzvaných “protinádorových“ bylin, ale i běžných rostlin nebo jiných prostředků včetně standartní chemoterapie na růst nádorů. Upozorním na opomíjené faktory, které tyto procesy podporují nebo brzdí, aby si lidé mohli lépe zvolit řešení, a hlavně lépe pochopili problematiku. Pro ty více hloubavé je k dispozici pro srovnávání 65 grafů na živých modelech a odkaz na 82 zahraničních zdrojů a výzkumů pro další studium.“

„Rád bych spolu se svými přáteli lidem představil jeden můj impulzívní nápad, vytvořit Festival Léčivých Rostlin – akci která by přitahovala všechny příznivce tohoto způsobu léčení, ale hlavně vygenerovala takové nové odborníky jako byl v minulosti třeba pan Zentrich nebo Janča. Vzhledem k tomu, že první pokus se opravdu vydařil a lidé se dotazovali po dalším ročníku, podařilo se pro tuto věc získat ekologické centrum Veronica v Hostětíně a celou akci posunout na mnohem vyšší úroveň. Hlavně co se týká časového rozsahu i průvodních akcí pro veřejnost. Mým cílem je však zachovat odbornou úroveň, aby na akci našli své informace nejen laici a nadšenci, ale aby informace dokázaly oslovit i odbornou veřejnost případně i nějaké lékaře. Pokud tomu bude Vesmír a počasí nakloněno, věřím, že na této letošní krásné akci najde každý to, co ve skrytu své duše hledá.“