Co je Zahrada živlů? Jak vznikla? Co obsahuje? Proč je velkou inspiraci? Jak tvořit v posvátné geometrii? Jak pracovat s vodou? Jak se nechat inspirovat k designu? Jak skutečně podporovat udržitelnost a ekologii? Jak stavět z konopí? Jaká setkání tam organizovat? Proč je Zahrada živlů inspirací pro jiný svět? Co jej přivedlo k jinému myšlení a konání? Setkání s Františkem Havlíčkem podnikatelem a tvůrcem Zahrady Živlů, která se nachází v Dolním Lánově u Vrchlabí.

Zahrada živlů je určena nejen k relaxaci, rozjímání a probouzení lidí – je také vzdělávacím a inspirativním prostorem s množstvím netradičních staveb navržených a vybudovaných s využitím přirozených postupů, přírodních materiálů a udržitelných principů. Přijeďte se k nám o těchto metodách informovat a inspirovat se. Více o Zahradě živlů: https://www.zahradazivlu.cz

Podpořte rozhovory, živé vysílání a rozvoj natáčení v regionech. Číslo účtu: 12122128/2010.

Staňte se členem 🇨🇿INOVACE REPUBLIKY – podpořte pravidelně tvorbu a rozvoj vysílání v regionech:    / @inovacerepubliky  

Laboratoř myšlenek Toto není klasická kniha, toto je laboratoř myšlenek.

Stojíme na křižovatce globálních změn. Všechna zaběhnutá pravidla postupně přestávají platit, život a svět kolem nás se zásadně proměňuje a my všichni narážíme na jeho limity. Nic není jako dřív a to, co bylo funkční dlouhá léta, již nefunguje. Je nutné revidovat doslova vše a nacházet nové přístupy, které by byly aplikovatelné v dnešní době plné kvantových skoků. Ponořili jsme se tedy do laboratoře myšlenek a vizí, které ověřujeme, rozebíráme a sdílíme z různých úhlů pohledu. Hledáme odpovědi ve třech pilířích společnosti – v kultuře, veřejné sféře a ekonomice, abychom se pokusili nacházet inspiraci a východiska pro budoucnost naší země. Přinášíme rozhovory s osobnostmi z různých sfér, které nabízí důležitý střípek do mozaiky možného směřování naší země a našich životů. Každé osobnosti jsme položili dvanáct otázek s ohledem na jejich profesní působení, zkušenosti a vize.

„Touto knihou bych se rád přimluvil za to, abychom odstranili všechny umělé bariéry, které nás rozdělují, snažili se vzájemně se vnímat, hledat společný jazyk a objevit krásu porozumění. Kniha vznikla spontánně jako příklad toho, s jakou lehkostí můžeme společně tvořit, když nás spojí jednotící myšlenka a naděje, že když něco končí, máme štěstí v příležitosti začít a zažít něco nového.“ (psáno na konci roku 2020 před realizací prvních rozhovorů)

Natočeno srpen v Dolním Lánově, Vrchlabí 💫🇨🇿 Podpořte přípravu rozhovorů a diskuze na téma “vize z krize” nebo se staňte členem Inovace Republiky. Rádi bychom více natáčeli v regionech inspirace, příběhy a veřejné akce ve stylu moderovaného dialogu ke stále více polarizované společnosti. Číslo transparentního účtu: 12122128/2010. Do poznámky napište “DAR”.

* * *

Inovace Republiky – Snažíme se přinášet spolupráci při hledání nových cest, sdílení myšlenek a podporovat kreativní diskuzi, která má přispívat k většímu porozumění a jednotě mezi lidmi. Cílem je vytvářet otevřené prostředí, sdílet vize, inspirovat se a postupně tak vytvářet ideovou základnu k vědomé transformaci společnosti.

Více informací, audio podcasty, newsletter, články, akce na www.inovacerepubliky.cz. Připravujeme knihu Inovace Republiky.