🤍Výročí 400 let od vydání Labyrintu světa a ráj srdce

🌍🇨🇿Podpořte přípravu dalších rozhovorů a živé vysílání IR. Číslo účtu: 12122128/2010. “Víte, ono je trochu složité, že jsme zaměnili vzdělání a určitou přirozenou spiritualitu za něco, co se jmenuje globalizace. Ať jsi v Americe nebo v Evropě, tak v obchodech mají stejné zboží, ale je to takové setřené jako prach, když setřeš, tak je to krásně čisté. Problém je, že vevnitř v těch lidech chybí to, proč to má účel. Komenský jasně říkal. Svět je školou boží moudrosti. První je fyzika, což jsou všechny ty zákony, které se učíme ve škole. Fyzika je všechno, co se dá ohmatat pěti smysly, kam dokonce zařazoval i anděly, protože tehdy prožívali zjevení, což znamená, že ty jsi se setkal s někým z vyšších sfér,” říká Ing. Adolf Inneman, Ph.D. vědec, technolog, myslitel a znalec Jana Amose Komenského.

“Zajímavé je, že Mistr Jan Hus dostal od krále Zikmunda glejt (ochranný list), že mu nebude zkřiven vlas na hlavě ani cestou ani na koncilu, ale nic z toho se nestalo. Znamená to, že mocní vždycky budou pracovat sami pro sebe. Budou utužovat svůj stolec. Bohužel vidíme v historii, jak to dopadlo. Vypuknutí husitských válek, kdy lidé žili v komuně – všechny peníze dali do sudu, chtěli se vrátit k původnímu Ježíšově učení, což se jim v podstatě povedlo. Problém bylo ovšem v tom, že je nenechali dlouho v pokoji. Nakonec byla založena Jednota bratrská, která si dala do svého vínku heslo “Omnia sponte fluant – absit violentia rebus” (Vše ať volně plyne, ať od věcí odstoupí nátlak). Hlavním smyslem Husitství je přímé spojení s bohem, tedy člověk a bůh, ale mezi tím žádná církev již není, proto to tolik dráždilo katolickou církev, která chtěla mocensky ovládat svět,” vysvětluje svůj rozhovoru Ing. Adolf Inneman, Ph.D., který pracuje jako technolog na významných vědeckých projektech. Sounáležitost a přátelství je největší odkaz Jana Amose Komenského?

Natočeno 17. února 2023 v Praze

🇨🇿 Podpořte přípravu rozhovorů na Inovace Republiky a přípravy video obsahu “vize z krize”. Číslo transparentního účtu: 12122128/2010. Do poznámky napište “DAR”.

🌟🔑 Staňte se členem kanálu INOVACE REPUBLIKY podpořte tvorbu dalších rozhovorů a získejte možnost sledovat okamžitě po jejich zveřejnění. Nemusíte čekat na premiéru.    / @inovacerepubliky  

“Když byla Anglie s Francií ve válečném konfliktu, tak Komenský jel na sklonku svého života na mírovou konferenci hovořit k Angličanům a Francouzům a nabádal je k míru, protože je to již překonané, aby státy měly mezi sebou nenávist a války. Komenský byl na mírové konferenci přijet s velkou vážností, ale ještě rok potom pokračoval konflikt,” říká v rozhovoru Ing. Adolf Inneman vědec, mystik a znalec Jana Amose Komenského. Jaké je mírové poselství Jiřího z Poděbrad? Jak se Mahátma Gándhí inspiroval českým textem? Jaký je historický význam české kotliny? Jak se český věda dostala k práci na kosmických technologiích? Jaké globální úspěchy zaznamenává česká věda a průmysl? Jaký je odkaz Jana Amose Komenského? Kde hledat inspiraci pro budoucnost? Proč je 108 opakující se perioda? Proč říkám v rozhovoru věci, o kterých jsem nikdy nehovořil? “Představovat si, že Kristus se narodil před dvěma tisíci lety a od té doby se nic neděje je nesmysl. Jde o to, že jde o jedno z mnoha vtělení. Hledáme-li další reinkarnaci Krista, tak nemusíme chodit moc daleko například Mistr Jan Hus, Karel IV….,” říká v rozhovoru vědec Ing. Adolf Inneman Ph.D.    • Nastává čas probuzení národa | Adolf …  

* * * Inovace Republiky – Snažíme se přinášet spolupráci při hledání nových cest, sdílení myšlenek a podporovat kreativní diskuzi, která má přispívat k většímu porozumění a jednotě mezi lidmi. Cílem je vytvářet otevřené prostředí, sdílet vize, inspirovat se a postupně tak vytvářet ideovou základnu k vědomé transformaci společnosti. Více informací, audio podcasty, newsletter, články, akce na www.inovacerepubliky.cz. Připravujeme knihu Inovace Republiky.