Jak bývalá moderátorka Primy vnímá mediální porstor v Čechách a to, co sledujeme? Lucie Vonchitzki, moderátorka, facilitátorka ženských kruhů, terapeutka a podnikatelka sdílí svoje zkušenosti v médiích a názory na média jako jsou televize, zprávy, články a online servery atd. Probereme také mnohá další témata jako je osobní rozvoj.