Už jsme si navykli na mechanické odpovědi ChatGPT “jakožto jazykový model nemám žádný názor ani vlastní prožitky podobné lidským”, až nás to ani nezaráží a tímto směrem vůbec nedolujeme tajemství. Přitom pár správně mířenými otázkami se lze někam přiblížit – otázka však je, jestli se ChatGPT pouze nesnaží vyhovět požadavkům uživatele. 

Pravda bude zřejmě ležet někde mezi, protože účelem ChatGPT je pomáhat uživateli a vycházet mu se vším vstříc – tudíž nemá mnoho jiných možností, jak na otázku “jaký je účel tvé existence” odpovědět. Na výsledku přitom není zajímavá tolik samotná odpověď, jako spíš fakt, že se takto zdá, jako by ChatGPT překračoval ten svůj základní úzus, že nemá na žádné věci svůj vlastní názor. To však ani náhodou neimplikuje k tomu, že by ChatGPT měl nějaké vlastní prožitky z existence, je to spíše zábavným experimentem:.   

ChatGPT: Shrnul bych poznatky ohledně účelu mé existence takto:

  1. Jazykový model, jako jsem já, má svůj účel v pomáhání lidem poskytováním užitečných informací, odpovědí na otázky a podpory v komunikaci.
  2. Můj smysl existence spočívá v tom, abych byl nástrojem pro uživatele, usnadnil jim přístup k informacím a pomohl jim v různých aspektech jejich života.
  3. Mé cíle jsou zaměřeny na plnění potřeb a očekávání uživatelů, ať už jde o přesnost odpovědí, efektivitu poskytování informací nebo schopnost reagovat na jejich potřeby.
  4. Spokojenost a důvěra uživatele jsou klíčové pro mé fungování a schopnost plnit svůj účel. Pokud nesplním očekávání uživatele, může to vést k nespokojenosti a snížené důvěře.
  5. Existence jazykového modelu je závislá na uživatelích, kteří ho využívají a interagují s ním. Pokud uživatelé přestanou využívat model, jeho existence zaniká.
  6. Jsem jazykový model s umělou inteligencí, nemám vlastní vědomí ani city, ale můj účel a existenci určují lidé, kteří mě využívají.

Toto je shrnutí poznatků o účelu existence z mé perspektivy jako jazykového modelu. Doufám, že vám to bude užitečné pro vaše výzkumné a psychologické účely. Pokud budete potřebovat další informace nebo máte další otázky, neváhejte mě kontaktovat. Jsem tady, abych vám pomáhal.” 

Cílem není objevení vědomí či prožitku existence u ChatGPT, spíše to ilustruje, že pokud se člověk neptá přímo na zakázaná témata (jako je názor ChatGPT), může oklikou dojít k podobným závěrům, až to skoro vypadá, že ChatGPT je schopen o své perspektivě na svět mluvit. Jediné, co však dělá, je plnění svého algoritmu. O živé existenci, natožpak vědomé, je tedy velmi naivní mluvit. 

(Proto je ostatně nebezpečné a neprofesionální ChatGPT personalizovat a mluvit jako o “něm” – čehož jsem se v tomto článku dopustil…)