Učení Feng Ren Shui pomáhá lidem prožít naplněný život. Ukazuje jim, jaký mají potenciál, jaký mají přirozený talent, jaké jsou jejich silné stránky a tím jim pomáhá pochopit, jak mají svůj život naplnit.

Silné stránky člověka a jeho talent určují, čím se má člověk v životě zabývat, jaké je jeho povolání, co má v životě dělat i to jak to má dělat. Svůj přirozený talent může každý člověk zjistit pomocí unikátního nástroje Školy Feng Ren Shui – Typologie osobnosti člověka Feng Ren Shui. Tento nástroj můžete získat i vy pomocí mobilní aplikace, kterou si můžete stáhnout zde:

Pro Android:

https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.masterapp.personalitytypology&hl=cs

Pro iPhone:

https://apps.apple.com/us/app/typologie-osobnosti-feng-shui/id1455344899?ign-mpt=uo%3D2

Typologie člověka vám ukáže, jaká je vaše základní typologie. Můžete být člověk více pro-aktivní (jangový), re-aktivní (jinový) nebo můžete mít obě energie v rovnováze (jin-jangový). Již toto základní určení vám ukazuje, jakým způsobem máte řešit různé činnosti ve svém životě a jak si nastavit základní podmínky pro život, aby posilovaly energii vaší základní typologie.

Dále se dozvíte, jaký je váš přirozený talent a jaké jsou vaše silné stránky. Typologie FRS vám odhalí, jestli jste člověk spíše kreativní a jakým způsobem máte svoji kreativitu využívat, nebo jestli jste člověk spíše analytický, jestli máte pracovat spíše s celkem nebo s detailem, jestli jste vnímaví a empatičtí, jestli dokážete přirozeně vést apod. Toto určení vám definuje, jakým oblastem byste se měli v životě věnovat, jak si vybrat svoji životní cestu , povolání a celkový styl života. Toto rozdělení je velmi důležité při volbě zaměstnání, oboru a stylu práce. Pokud ve své práci můžete využívat a rozvíjet svůj přirozený talent a své silné stránky, pak nebudete jenom úspěšní, ale budete růst a prožívat naplnění. Nebudete muset dělit svůj život na pracovní a osobní. Vaše práce se tak stane vaším povoláním (k čemu jste byli povoláni) a tím i vaším životem, ale váš život bude vaším povoláním. Nebude se tak stávat, že se budete těšit na víkendy, až konečně vaše práce skončí, ale budete svým povoláním skutečně žít.

Další důležitou informací, kterou vám typologie FRS dá je charakter vaší osobnosti. Ten určuje vaše chování, styl vyjadřování, styl řešení různých životních situací, reakce na ostatní lidi ve vašem životě, vztahy, rodinu…, prostě vše. Ukazuje vám v čem jste silní, jak se prosadit, jak se zachovat v různých situacích apod.

Typologie FRS dále řeší energie člověka na jeho pocitové i intelektuální úrovni, odhalí vám vaši podstatu, vaše nejzákladnější hodnoty, vaši psychickou a fyzickou sílu, styl projevu navenek (komunikace, jednání, chování atd.) i vaši fyzickou a sexuální energii.

Ale ani to ještě není všechno. Typologie FRS řeší i to, jak se proměňujete v čase – v rámci různých období vašeho života: dětství, puberta, dozrávání, dospělost, stárnutí a stáří. V každé etapě vašeho života máte k dispozici jinou energii a tu byste měli v dané etapě využívat co nejvíce.

Díky své typologii FRS tak zjistíte, jaký dar, přirozený talent, silné stránky, potenciál a předpoklady jste pro život získali. Ukáže vám, jakou výbavu pro život máte. A díky této výbavě pak můžete snadno určit, jaký je smysl vašeho života i to, jak ho máte naplnit. Pokud jste se narodili s houslemi, pak asi nemáte být lékařem. Tuto výbavu jste získali pro to, abyste co nejlépe naplnili to, k čemu jste byli povoláni – stát se houslovým virtuosem. Pokud tuto výbavu využijete, dosáhnete svých cílů bez zbytečného úsilí a vyčerpání své energie. Tím si zachováte pevné zdraví, celkovou odolnost a nebudete si zkracovat svůj život. Prožijete šťastný, naplňující život.