Otázku „osudu“ člověka si lidé pokládají již tisíce let a hledají odpovědi. V lidské společnosti se za těch mnoho let objevilo mnoho názorových proudů, filozofických i náboženských směrů, které razí svůj pohled na to, čemu říkáme osud.

I učení Feng Ren Shui pracuje s tímto pojmem. Feng Ren Shui staví na základech Daoismu (Taoismu), kde hlavním pilířem je kniha Dao De Ying (Tao Te Ťing). V daoismu se hovoří o tom, že každý člověk má své „vymezení“ (můžeme říci určení), svoji roli, kterou má přispívat k prosperitě života a lidské společnosti. V mnohých dalších daoistických textech se objevuje symbol Ming 命. Tento symbol se často překládá právě jako osud (fate, life fate apod.).

Ming – osud nám tak říká, že každý člověk je předurčen k tomu, co má v rámci svého života dělat, jakou roli má plnit. V západní terminologii bychom mohli použít slovo „povolání“, nebo-li k čemu jsme byli na tento svět povoláni. Člověk je nedílnou součástí přírody. A právě příroda vše vytváří s předem daným účelem, funkcí, která má být naplněna pro zachování života a přírody jako takové. Každá entita v přírodě (tedy i člověk) je tak předem určena k dané roli a tu také v přírodě naplňuje.

Příroda vytváří vše tak, aby to v průběhu svého života prosperovalo a tím přispívalo k celkové prosperitě přírody jako celku. Můžeme si to např. uvědomit na našem lidském těle, které je složeno z jednotlivých orgánů. Pokud všechny orgány fungují dobře, pak se daří i celému tělu. Naopak, pokud je tělo v dobré kondici, dokáže podporovat funkce jednotlivých orgánů. V rámci učení Feng Ren Shui tomu říkáme Zákon jednoty (celku) a jednotek (částí, ze kterých se celek skládá).

Příroda pak každé této entitě dává do vínku vše potřebné, aby svoji funkci mohla co nejlépe naplnit. Ptáci mají svá křídla, ryby ploutve, tygři ostré zuby a drápy, dravci výborný zrak apod. A stejně tak i každý člověk má svoji roli, funkci, kterou má naplnit. A i člověku příroda dává do vínku vše potřebné, aby tuto funkci mohl i člověk naplňovat v průběhu svého života.

Často tomu říkáme dar, talent, silné stránky, předpoklady apod. A protože každý člověk je jedinečný, tak má i jedinečné předpoklady pro svůj život a pro naplnění své individuální funkce. Díky těmto předpokladům, přirozenému talentu umíme pak určit, k čemu byl daný člověk povolán a jaký je tedy i jeho smysl života dle významu výrazu MING 命.

Zároveň tento dar, který mají všechny entity, není určen pro danou entitu, ale pro to, aby tato entita tento dar věnovala těm, kteří ho potřebují a sami nemají. Jak se říká ve starých textech: řeka nepije svoji vlastní vodu, jabloň nejí svá vlastní jablka…. I člověk má tedy svůj dar, svůj talent využívat ku prospěchu ostatních. Pokud tak budou činit všichni lidé, bude i celá společnost žít v prosperitě a nikomu nebude nic chybět.

Učení Feng Ren Shui se zaměřuje na naplněný život člověka. A naplněný život může člověk prožít právě tehdy, když naplní svůj osud, své povolání a využije k tomu v maximální míře své dary, přirozený talent a silné stránky. Každý člověk by tak měl být tím nejlepším ze svého JÁ. A právě učení Feng Ren Shui pomáhá člověku objevit svůj dar, svůj talent a dává člověku nástroje, jak je maximálně využít. To vše se učíme ve Škole Feng Ren Shui (www.jiricernak.cz) a pomáháme lidem prožít opravdu kvalitní a naplněný život.