Nová naděje svitla všem onkologicky nemocným. Fakultní Thomayerova nemocnice v Praze totiž uvedla do provozu dva zbrusu nové lineární urychlovače, které patří mezi nejmodernější ozařovače ve světě.

Nové přístroje umožňují provádět nejmodernější radioterapeutické techniky včetně ozařování v řízeném dýchání, adaptivní radioterapii a stereotaktickou radioterapii. Samozřejmou součástí ozařovače je také výkonné CT určené ke každodenní kontrole uložení nádoru a rizikových orgánů. Navíc díky speciálnímu polohovacímu 6D stolu mohou lékaři pacienta přesně nastavit do ozařovací polohy.

Nově byly v nemocnici instalovány i plánovací a verifikační systémy, díky kterým je možné vysoce přesné ozáření zhoubných nádorů. Přesnost je totiž v případě léčby onkologicky nemocných pacientů zcela klíčová. „Integrované CT do ozařovače nám navíc umožňuje kontrolovat polohu zdravých tkání. Třeba zda je dostatečně naplněn močový měchýř nebo konečník a zářit tak pacienta skutečně podle ozařovacího plánu tak, jak je to pro něj nejvýhodnější. A to každý den léčby,“ upřesnila přednostka Onkologické kliniky 1. LF UK Radka Lohynská. „Zdravé tkáně, které obklopují nádor, totiž mnohdy těsně přiléhají k oblasti, kterou chceme ozařovat. Z tohoto důvodu opravdu potřebujeme mít přesnost několik málo milimetrů,“ doplnila přednostka.

Daleko přesnější radioterapie se promítne do lepších léčebných výsledků, a to znamená více úspěšně léčených a vyléčených nemocných. Došlo i k navýšení počtu pacientů a významnému zkrácení čekací doby. Doposud totiž v nemocnici fungoval jen jeden ozařovač.

Onkologická klinika Fakultní Thomayerovy nemocnice se v oblasti radioterapie zaměřuje zejména na léčbu zhoubných nádorů prsu, prostaty, tlustého střeva, plic a nádorů hlavy a krku. Nové přístroje však umožňují účinné a bezpečné ozařování všech typů nádorů.

Nemocnice pořídila nové přístroje za více než 130 milionů korun, a to díky významné finanční podpoře ze strany Ministerstva zdravotnictví ČR.