Dětství by mělo být životním obdobím, na které se vzpomíná s nostalgií a citovým pohnutím v hlase. Vždyť je to čas, kdy děti netrápí starosti dospělých, mají před sebou celý život a s ním spojené sny, touhy a přání. Ne vždy je to ale pravdou. Pro mnohé děti není jejich dětství procházka růžovou zahradou. Zažívají šikanu ve škole, problémy v rodině a bohužel i deprese.

Co říkají statistická čísla

Sebevraždu spáchají v České republice každý den asi 4 lidé. Až 50 % duševních poruch u dospělých začíná před dosažením věku 14 let. Protože však často nejsou symptomy včas rozpoznány, tak prodleva mezi začátkem obtíží a léčbou je až 6-8 let. Bohužel narůstá potřeba pedopsychiatrické péče. U dětí se oproti minulosti více vyskytují úzkostné poruchy, sebepoškozování, poruchy příjmu potravy a pokusy o sebevraždy. Podle údajů Světové zdravotnické organizace (WHO) až 20 % dětí a mládeže zažije na vlastní kůži některou formu duševního onemocnění.

V oblasti péče o duševní zdraví dětí je nedostatečná síť ambulantních služeb, což v podstatě znamená, že chybějí dětští psychiatři. Z tohoto důvodu se nebývale prodlužuje čekací lhůta na ošetření v případě psychických potíží. Nezřídka se malý pacient k psychiatrovi do ordinace dostane až po půl roce od vzniku problémů. Smutným faktem je, že sebevražda patří u dětí a mladistvých v současné době mezi jednu z nejčastějších příčin úmrtí. České zdravotnictví zaspalo.

Jak poznat depresi u dětí

Pod depresí si pravděpodobně většina z nás představí stav mysli, kdy je člověk sklíčený, trpí smutkem, pocity viny a beznadějností. U dětí se však deprese projevuje jinak. Depresivní dítě může být trvale podrážděné, kdy ho cokoliv, co po něm chcete, otravuje a obtěžuje. Dětští pacienti s depresí bývají hádaví a často vybuchují vzteky.

Depresivní dospívající mohou vyhledávat činnosti, které ji alespoň krátkodobě jejich melancholické psychické rozpoložení zlepší. Zvyšuje se proto riziko, že budou užívat alkohol, návykové látky nebo budou sexuálně promiskuitní.

U prvostupňových školáků se mohou objevit problémy ve škole, a to zejména zhoršení prospěchu. Zároveň mohou více propadat závislosti na mobilním telefonu či počítačových hrách. Trpí nespavostí, nechutí k jídlu, bolestmi břicha, stáhnou se do sebe a ztratí zájem o vrstevníky.

Jak dítěti s depresí pomoct

Výše uvedené příznaky deprese u dětí jsou poměrně matoucí, a to zejména pro jejich rodiče. Ti často v potížích potomků vidí svou špatně zvládnutou výchovu a marně přemýšlí, kde udělali chybu. Uchylují se k zákazu používání mobilu a k dalším trestům, které ale problém jejich dítěte nevyřeší. Jsou-li natolik osvícení, že je napadne možnost deprese, tak pak se před nimi objeví velký problém.

Kde najít pro své dítě odbornou pomoc? Když už se jim podaří objednat se u některého z dětských psychiatrů do jeho ambulance, tak si obvykle musejí počkat alespoň půl roku, než v jeho ordinaci skutečně usednou. Objednací lhůty jsou prostě dlouhé. Doma mají psychicky labilní dítě, často neschopné navštěvovat školu nebo zvládat učení. Dítě, které za své problémy nemůže a potřebuje léčit. 

Jak z toho ven? Tah je na straně ministerstva zdravotnictví. Doufejme, že se situace změní k lepšímu.