Nástup digitálního věku způsobil revoluci ve způsobu, jakým konzumujeme informace. S rozšířením chytrých telefonů a internetu jsou nyní zprávy a články konzumovány převážně prostřednictvím webových platforem. Tato esej se zabývá otázkou: Čtou lidé stále ještě články na webu?

Umělá inteligence a webové články

Důvod, proč má tato otázka určitou relevanci, souvisí s rozmachem velkých jazykových modelů UI. S obsahem, který lze jednoduše generovat stisknutím tlačítka, mohou lidé ztratit zájem o čtení článků, protože si jej mohou pomocí této nové technologie vytvořit sami a protože samotné kvantitativní množství generovaných článků činí “krajinu internetu” zcela nepřehlednou.   

Obliba článků na webu

Podle Eurostatu bude v roce 2021 přibližně 72 % uživatelů internetu v EU ve věku 16-74 let číst online zpravodajské weby, noviny nebo zpravodajské časopisy. Podobně průzkum společnosti HubSpot odhalil, že 60 % uživatelů internetu čte blogy. Tyto statistiky ukazují na silnou čtenářskou základnu. Tento trend se nezměnil ani po rozšíření ChatGPT a dalších LLM, jak ukazuje průzkum z roku 2023: Blogy čte 77 % uživatelů internetu a ve Velké Británii čte blogy téměř 26 % lidí ve věku 5-18 let. Tyto statistiky dávají představu o počtu lidí, kteří budou v roce 2023 číst internetové články, ale je důležité si uvědomit, že skutečný počet se může značně lišit v závislosti na typu webových stránek a regionu.

Role sociálních médií

Sociální média hrají při konzumaci webových článků významnou roli. Reuters Institute for the Study of Journalism zjistil, že 39 % sociálních domorodců (18-24 let) na 12 trzích nyní používá sociální média jako hlavní zdroj zpráv. Platformy jako Instagram, TikTok a YouTube jsou u této skupiny stále oblíbenějším zdrojem zpráv. To naznačuje posun ve způsobu konzumace internetových článků, přičemž sociální média slouží jako významná vstupní brána.

Vývoj čtenářských návyků

Přestože lidé nadále čtou webové články, způsob jejich čtení se vyvíjí. Vizuálněji zaměřené platformy, jako je Instagram, TikTok a YouTube, se stávají stále oblíbenějšími pro čtení zpráv mezi nejmladší generací na sociálních sítích. To naznačuje trend směřující k vizuálnějším a interaktivnějším formám čtení zpráv. Webové články se proto snaží vyrovnat s kratší formou sociálních médií tím, že jsou kompaktnější a čtenářsky přívětivější. Můžeme však polemizovat, zda simplifikované články nepovedou k poklesu čtenářských a analytických schopností čtenáře.

Závěr

Závěrem lze říci, že lidé stále čtou webové články a pravděpodobně tak budou činit ještě mnoho let. Způsob konzumace těchto článků se však vyvíjí a dochází k posunu směrem k vizuálnějším a interaktivnějším platformám. Vzhledem k tomu, že se digitální prostředí stále mění, bude zajímavé sledovat, jak se v reakci na to přizpůsobí konzumace webových článků.