Zdá se vám, že vám váš potomek nerozumí? Nebo nechce rozumět? A vy sami chápete, co vám říká? Jsme tak trochu z jiného světa, a tak si ten jejich musíme osvojit. Není to zrovna jednoduché. Někdy se zdá, že hovoříme jiným jazykem. Ačkoliv ono vlastně opravdu mluvíme jinou řečí než naše ratolesti. Doba jde kupředu a abychom svým dětem stačili, měli bychom se s nimi naučit komunikovat. Zdá se to mnohdy jako nadlidský výkon. Ať už máme doma batole nebo puberťáka. 

Nepředvídejte

Máte dojem, že stačí naznačit a dítě se dovtípí? Nedovtípí. Mluvte přesně tak, jak chcete, aby danou věc pochopilo. Buďte průzrační, ať do vás takříkajíc vidí. Hovořte jasně, stručně a konkrétně. Neopisujte požadavek různými oklikami. 

Buďte slušní

Někteří rodiče mají tendenci podávat příkazy. Vysypej koš, umyj nádobí, podej, přines… Ale dítě není pes. Učíme je slušnosti, a tak bychom s nimi i my měli jednat slušně. Vždy použijte ono kouzelné slovíčko „prosím“ a „děkuju“.

Pravdivě

Nelžete dětem. Lží byste je strašně zklamali. Neznamená to házet na ně všechny svoje problémy, ale na jeho dotazy odpovídejte pravdivě – s ohledem na jeho věk. Jedině tak si zajistíte jeho důvěru. 

Svěřte se

Ne, nemáme na mysli, abyste na dítě házeli svoje problémy. Dítěti nenáleží řešit potíže rodičů. Ale člověk je bytost emotivní a emoce bychom měli sdělovat. Potomek se to od nás naučí. Budete-li podráždění, vaše reakce budou neadekvátní a vaše ratolest napětí vycítí. Jen nebude vědět, co za tím stojí. Vysvětlete, proč nejste ve své kůži. Že to nemá co do činění s ním samotným, ale že vás třeba někdo rozzlobil v práci. 

Naslouchejte

Komunikace je vzájemná. Není to jen nás monolog, ale je to dialog. A tak poslouchejte, co vám říká. Ve vší vážnosti. I když se vám jeho problémy budou zdát banální, v dětském světě mohou narůst do obřích rozměrů. Pozorně ho vyslechněte. 

Bezpodmínečná láska

Umíte pochválit? Nebo stále jen peskujete? Pokud dítěti něco vytýkáte, poukažte na konkrétní věc, která vám vadí. Neříkejte, že je dítě nemožné, hloupé. Takové lásce se říká láska s podmínkou. Bude mít pocit, že je špatný, když nedocílí vašeho snu. Při hádce ukažte konkrétní věc, pro kterou se zlobíte. Stejným způsobem také chvalte. 

Omluva

Je to další kouzelné slovo: „Omlouvám se“. Každý máme právo chybovat. Je ale potřeba si chybu uvědomit, přiznat a omluvit se. Umíte to? Omluva v sobě skrývá ohromnou sílu. Dítěti tak půjdete vzorem a hlavně si vás nepřestane vážit.