Nejen lidská společnost je založena na komunikaci, která umožňuje sdílet myšlenky, pocity, informace a názory s ostatními lidmi a je klíčová pro vytváření vztahů a porozumění mezi nimi. Může mít mnoho forem, od verbálního projevu po neverbální signály a písemnou komunikaci. 

Komunikace v osobním i pracovním životě

V pracovním prostředí vede komunikace k lepší spolupráci, k upevnění mezilidských vztahů a vybudování důvěry mezi zaměstnanci. Naopak nedostatečná komunikace způsobuje nedorozumění, konflikty a špatná rozhodnutí. Stejnou roli má mezilidská komunikace v osobním životě každého člověka a v jeho vztazích s partnerem, dětmi, rodinou a přáteli. Ne nadarmo se říká, že pro partnerství je důležitá právě schopnost se svým protějškem hovořit. 

Naučte se druhým naslouchat

Umění komunikace ale není dána všem stejně do vínku. Neznamená to jen dobře mluvit, ale také umět naslouchat. Pro někoho představuje vzájemná interakce s ostatním jen to, že hovoří o sobě a svých problémech a druzí ho příliš nezajímají. Efektivní komunikace je jako dvouproudová ulice – musíte být stejně dobrým posluchačem jako mluvčím. Když s někým mluvíte, poslouchejte pozorně, co říká, a snažte se porozumět jeho názorům.

8 tipů, jak se zbavit trémy

Vystoupit před veřejností a přednášet je pro spoustu lidí noční můrou. Trpí trémou a strachem, který je mnohdy až paralyzuje. Překonat tuto obavu nemusí být právě jednoduché. Pokud se snažíte zlepšit své schopnosti mluvit na veřejnosti, zde je 8 tipů, které vám pomohou:

  1. Připravit si předem svou prezentaci. Měla by mít jasnou strukturu a sdělenou myšlenku. Počítejte s dotazy z publika.
  2. Trénink je důležitý pro všechny, kteří chtějí umět dobře mluvit před veřejností. Můžete si trénovat před zrcadlem, nahrávat se a poslouchat nahrávku, nebo dokonce před rodinnými příslušníky a přáteli.
  3. Trému vám pomůže zklidnit hluboké a pomalé dýchání, protože uvolňuje a uklidňuje.
  4. Mluvte pomalu a jasně. To pomůže publiku porozumět vašemu sdělení. Pokud mluvíte příliš rychle, publikum se v záplavě vašich slov ztratí.
  5. Při mluvení na veřejnosti se snažte udržovat kontakt s publikem, což pomáhá budovat důvěru. Pokud se na publikum díváte, můžete vidět, zda vám rozumí.
  6. Nejlepší způsob, jak mluvit na veřejnosti, je být sám sebou. Nezkoušejte hrát někoho jiného nebo něco, co nejste. Pokud budete mluvit z vlastní zkušenosti a srdce, bude to pro publikum přirozené a upřímné.
  7. Během přednesu se snažte uvolnit postoj. Nezatahujte hlavu mezi ramena. Stůjte rovně, působí to profesionálněji.
  8. Usmívejte se. Přirozený úsměv je bránou do duše posluchačů. 

Umění hovořit na veřejnosti

Aby bylo jasné, co chcete sdělit, měli byste si nejprve jasně definovat své stanovisko. Přemýšlejte o tom, co chcete říct a jak to chcete říci. Používejte jasné a srozumitelné výrazy, čímž lze předejít nedorozumění. V komunikaci v běžném prostředí zapomeňte na odborné termíny ze svého zaměstnání, protože druzí jim nemusejí porozumět.

Budete-li prezentovat své názory, buďte připraveni na otázky a výhrady. Pokud má někdo opačný názor, snažte se zůstat klidný a snažte se pochopit jeho pohled. Neznáte-li odpověď na otázku, nebojte se to říct a slíbit, že se pokusíte o nápravu. 

Snažte se o zpětnou vazbu, protože je klíčová pro efektivní komunikaci. Jestliže si chcete být jistí, že publikum vaše sdělení pochopilo, požádejte ho o to, aby vám položilo otázky.