FENG SHUI PRO ROK 2024:

Vstoupili jsme do nového roku 2024. Ten bude od 10.2. ve znamení Dřevěného Draka. Jsou to velmi silné a mocné energie, které vládnou jen jednou za 60 let. Navíc se tyto energie budou projevovat v kovovém dvanáctiletí (začalo s Kovovou Krysou v roce 2020) a v prvním roce Ohnivého dvacetiletí. Obecně tak můžeme říci, že přinesou mnoho nových a velkých změn, které se projeví ve všech oblastech našeho života. Vše začne sílit a bude mít tendence se velkou měrou projevovat a hlásit se „o slovo“.

Přijde nutnost měnit pravidla, nastolovat nové řády, přehodnotit dosavadní hodnoty a to s ohledem na dlouhodobou vizi, kterou by nám Dřevěný Drak měl ukázat. Drak je jediné zvíře zvěrokruhu, které umí létat a proto ze své výšky vidí dál než ostatní. Proto bychom toho měli využít i my a podívat se do budoucnosti a začít věci řešit v dlouhodobém horizontu. Nestačí již řešit naše každodenní problémy, ale uvědomit si, čeho dlouhodobě chceme dosáhnout, jaký směr si na dalších několik let chceme zvolit.

Dřevěný Drak je energie síly a mohutnosti. Dřevo je energie nového, nových začátků, ale také nových pohledů a nových řešení. Energie Dřeva, která v tomto roce vládne je energie revoluce a velmi razantních změn. Dřevo dokáže být neurvalé a opravdu razantní (je spojeno s energií Tygra). Proto buďme připraveni na změny, na tendence prosazování nového, změnu kurzu a nastolování nových pravidel. A jelikož se jedná o sílu, můžeme být svědky i bojových nálad a snah prosadit „to své“ i silou.

Drak je energie nových vizí, nových směrů a tím pádem i mnoha nových příležitostí. Zároveň tyto energie přinášejí nutnost si co nejpřesněji vymezit své pole působnosti a v tomto vymezení se pak co nejvíce rozvíjet. Drak je energií maximálního rozvoje. Proto bychom se měli v roce 2024 zaměřit co nejvíce právě tímto směrem a využít silné energie Dřevěného Draka na maximum. Tím tak dokážeme maximalizovat svůj vlastní potenciál a vytěžit z těchto silných energií co nejvíce.

Pokud máte ambice, cíle a vize, pak využijte roku Dřevěného Draka co nejvíce. Dodá vám energii, sílu a jasný směr pro váš budoucí rozvoj.

Připravte se s námi na rok 2024 – https://skolafengrenshui.wordpress.com/pripravny-seminar-na-rok-2024-rok-dreveneho-draka/