Příroda tvoří vše s předem daným smyslem a to tak, aby to sloužilo přírodě jako celku. Vše má tedy předem daný užitek, díky kterému mohou žít a prosperovat ostatní entity v přírodě. A aby to vše opravdu dobře fungovalo, dala příroda všemu do vínku silné stránky, díky kterým vše může svůj smysl bytí naplnit. A tak tygr má své drápy a silné zuby, aby mohl lovit, ptáci mají křídla, aby mohli lovit hmyz za letu a ryby mají ploutve a žábry, aby mohly čistit vody.

A stejně tak i každý člověk se rodí s talentem a silnými stránkami, aby je mohl ve svém životě využívat, aby se mu dařilo, aby prosperoval a byl tím ku prospěchu celku. Každý z vás se narodil s talentem. Talent není výsadou vyvolených. Talent má úplně každý. Je potřeba si ho uvědomit, poznat, rozvíjet a využívat ho v životě na maximum.

Jak se říká: „Buďte sami sebou, ostatní jsou již rozebráni.“ Ano, každý z vás je jedinečný. Neexistuje na celém světě nikdo jako vy. Vaše jedinečnost je podtržena vaším talentem a silnými stránkami, které máte od narození k dispozici.

Aby vám ale váš talent a silné stránky mohl být ku prospěchu a umožnit vám životní prosperitu, musíte svůj talent rozvíjet, budovat a své silné stránky stále posilovat. Tím se stanete výjimečnými. Tomu říkáme ve Škole Feng Ren Shui životní růst. Ten je důležitý pro náš život, naše zdraví, celkovou sílu a odolnost a pro naši dlouhověkost. Zákony energií říkají jasně: co roste, tomu se daří, co neroste to umírá. Dokud rostete, rozvíjíte se, máte velmi silný základ zdraví a dlouhověkosti.

Abyste mohli svůj talent rozvíjet, musíte vědět, jaké podmínky pro svůj život potřebujete, abyste svůj talent nejen mohli uplatňovat, ale stále rozvíjet. Jděte v životě jen tam, kde je vám to umožněno. Kde to možné není, tam vám to bude brát energii, oslabovat vás i váš organismus a začnete v životě chátrat.

Pro svůj talent potřebujete dané podmínky, které musíte znát. Stejně tak jako musíte znát podmínky pro pěstování rajčat. Jestli je nevytvoříte, žádná rajčata vám nevyrostou. A stejně tak ani vy nevyrostete bez svých daných podmínek.

Toto vše je základ energie, základ života. I vašeho života. I vy jste jen energie a ta sílí a roste jen když k tomu má ty správné podmínky. Proto byste měli znát svoji typologii. Měli byste znát svůj talent i své silné stránky. Toto vše se dozvíte z typologie osobnosti Feng Ren Shui. Nejen že vám ukáže váš talent a silné stránky, ale dá vám také velmi podrobný návod jak si vytvořit v životě ty nejlepší podmínky pro svůj růst, silnou energii, pevné zdraví a celkovou životní prosperitu.

STÁHNĚTE SI MOBILNÍ APLIKACI TYPOLOGIE OSOBNOSTI ZDE:

Pro Android:

https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.masterapp.personalitytypology&hl=cs

Pro iPhone:

https://apps.apple.com/cz/app/osobn%C3%AD-typologie-feng-ren-shui/id1455344899?l=cs

STUDUJTE ŠKOLU FENG REN SHUI

Vše o studiu zde:

https://skolafengrenshui.wordpress.com/feng-ren-shui-skola/