O umělé inteligenci se mluví jako o zázračném nástroji, který automatizuje práci i učení. Jak daleko či blízko je to od pravdy? Dají se v praktickém životě opravdu zužitkovat proklamované schopnosti? Přinášíme nápady, jak AI používat, i vlastní zkušenosti. 

AI jako osobní mentor 

Prvně se podíváme na AI ve vzdělávání. Je to trošku ožehavé téma, protože oprávněně vzrůstají obavy, jestli používáním umělé inteligence na psaní textů studenti neztrácejí sami schopnost logické argumentace a tvorby smysluplných větných celků. Nicméně i přes toto riziko většina progresivních škol zavedení AI podporuje, a naopak učí studenty s technologií pracovat. Snaží se raději vytvořit prostředí, ve kterém bude AI bráno jako pomocný nástroj, a nikoliv jako náhrada za vlastní mentální aktivitu. 

Generativní umělé inteligence postavené na velkých jazykových modelech (LLM) tak mohou např. pomoci při vysvětlování složitých konceptů jednoduchým jazykem. Např. je možné se zeptat takto: “Vysvětli mi elektřinu jako pro desetiletého”, kdy AI začne vytvářet vcelku přesné přirovnání k proudící vodě uvnitř hadice (toto přirovnání se ostatně někdy používá i v učebnicích).

Takovéto použití AI nenechává studenty zlenivět, neboť ti stále musí v konečném důsledku umět koncept vysvětlit. Spíše jim poskytuje osobní podporu, jakéhosi vlastního mentora, na něhož je možné se doptat na jakoukoliv úroveň detailu, a získávat tím čím dál tím přesnější pojetí o tématu. Navíc se student může ptát, zda látku pochopil dobře, a tím předcházet miskoncepcím. Ohledně rizika halucinací, občasný faktuální omyl můžeme očekávat i od lidského mentora, a navíc jistá míra obezřetnosti ze strany studenta může vést k vypěstování zdravého smyslu pro kritické uvažování a rezilienci vůči dezinformacím.  

AI může posloužit i jako jazykový mentor: Praxe v cizím jazyce s okamžitou zpětnou vazbou. Můžete cvičit psaní i čtení v různých jazycích, a dokonce je možné AI požádat o vygenerování testu na způsob těch oficiálních, jako je anglický test na certificát FCE. 


AI jako ghostwriter

Chatboti se však nemusí omezovat pouze na oblast vzdělávání. Fungují překvapivě dobře i v kreativních úkonech, jako je spisovatelství. Je možné s ním vyprávět příběhy, vytvářet dialogy pro scénáře nebo rozvíjet postavy pro romány. 

Pokud mám příběhovou zápletku a osnovu, mohu vždy zadat prompt s jedním úsekem děje a ChatGPT mi ho rozepíše do potřebné délky. Výsledný příběh sice není tak osobní, ale většina lidí nerozezná, zda a případně kolik procent z něho bylo napsáno pomocí AI – stejně jako většina lidí nerozezná, jestli byl příběh napsán ghostwriterem (pomocný autor, který píše pod střechou známějšího jména – pozn. red.) slavného spisovatele, anebo ho sepsal autor sám. 


Zajímavé je, že tímto způsobem práce, kdy autor má pouze strukturovanou osnovu, kterou AI “naplňuje” konkrétními slovy, se ve výsledném díle nezrcadlí tolik emoční vaty, která vzniká rozmary píšící lidské duše. AI se snaží v každé větě vyznít pozitivně a nezaujatě, čímž je příběh mnohem neutrálnější, než kdyby ho psal pouze daný autor. Zda je toto špatně či dobře, to je otázka na jinou úvahu. 

AI jako programátor

Programování a kódování jsou již dávno nezbytnými dovednostmi pro mnoho lidí. Nyní díky AI se na první pohled zdá, že může programovat každý, neboť stačí říct, co chci naprogramovat, a AI to naprogramuje. Bohužel to není tak snadné. AI sice může identifikovat chyby, navrhnout vylepšení a dokonce nabídnout alternativní řešení pro programátorské dilema, ale pro úplné laiky bez předešlých znalostí může být těžké se v problematice zorientovat. Modely jako ChatGPT totiž téměř vždy v kódu udělají drobné chyby, a když člověk nemá žádné zkušenosti, tak na ně nemá cit, nevšimne se jich. Bez základního porozumění principům kódování pro plné využití jejího potenciálu, což opět ukazuje, že AI nás nemůže nechat zlenivět.

GenMusic co lze dělat 

Ne tolik známou oblastí, do níž AI také proniká, je hudba. Existují již nástroje, které umí na základě textového promptu vygenerovat přesvědčivé skladby, znělky i písničky s textem. Nemusíte mít přitom hudební ambice, abyste této technologie využili: extrémně zábavné je třeba snadno vytvářet písně ušité na míru pro vaše nejbližší přátele. Představte si, že vytvoříte píseň, která dokonale vystihuje osobnost a vlastnosti vašeho kamaráda. Stačí zadat charakteristiky, na jejichž základě se vygeneruje text, a poté tento text vložit do generátoru hudby s konkrétními stylovými preferencemi pro výslednou skladbu – výsledek opravdu stojí za to, a jistě tím přátelům vykouzlíte úsměv na tváři. 

Dalším využitím GenMusic je třeba tvorba unikátních znělek pro podcasty či jiné audiovizuální počiny. Můžete specifikovat atmosféru a tón, který má znělka mít, a systém vytvoří skladbu, jež bude dokonale ladit s obsahem vašeho podcastu. To umožňuje podcastům vyniknout a zanechat u posluchačů silný první dojem.

Silný dojem zanechá i možnost oživit vaše oblíbené playlisty. Pokud už znáte všechny písně od vašeho oblíbeného interpreta nazpaměť, generátor hudby může vygenerovat nové skladby, které se hodí do vašeho playlistu a rozšiřují vaše hudební obzory – i když zde se samozřejmě otevírá otázka autorských práv, a jestli je generovaná hudba stále “to ono”. 

Koláže snadno a rychle

Poslední oblastí, jíž se dnes dotkneme, jsou generátory obrázků. Představte si třeba, že můžete své noční vidění nebo snový zápis proměnit v umělecké dílo. Klíčem k tomu je vytvoření promyšleného a detailního promptu, který umělé inteligenci, jako je DALL-E, pomůže pochopit a vizualizovat vaše představy. Fakt, že výsledné obrázky z generátoru jsou vždycky vesměs poněkud nemotorné a zvláštní, navíc u vizualizace snů vůbec nevadí. Ba naopak, působí vcelku surreálně a “jako z jiného světa”. 

Dalším vtipným využitím generátoru obrázků je třeba mixování různých osobností dohromady, či jejich zasazování do historických kontextů, které nedávají smysl. Zkoušeli jsme např. modelovat filosofa Nietzscheho jako vysmátého Inda, nebo jsme vytvořili obrázek známého jakožto superhrdinu.