Představte si, že máte neomezený zdroj nápadů na dosah ruky a už nikdy nebudete muset zírat na prázdnou stránku nebo prázdný flipchart. ChatGPT i konkurenční chatboty jako Gemini, Copilot nebo Claude se pro brainstorming skvěle hodí. A jak to jednou zkusíte, už to nikdy nebudete dělat jinak.

Brainstorming je kreativní proces, který se snaží vygenerovat co nejvíce nápadů na dané téma. Je klíčový pro inovace a řešení problémů v mnoha oblastech. V tomto článku prozkoumáme, jak můžete ChatGPT využít pro efektivní brainstorming a poskytneme vám užitečné tipy a příklady vhodných promptů. Získáte tak cennou inspiraci a nápady, o kterých jste předtím možná neuvažovali, což vám přinese kreativnější a inovativnější řešením problémů.

Mně osobně brainstorming s ChatGPT pomáhá s nápady na názvy článků a videí, nápady na vylepšení článků, textů, e-knih a kurzů, které vytvářím. Vždy mě prostě dokáže postrčit novým směrem, dodá mi svěží nápady nebo umožní podívat se na problém z mnoha různých pohledů. Často si vyberu kombinaci více nápadů a získám něco, na čem bych mnohdy strávil i několik hodin.

Použití ChatGPT pro brainstorming nápadů má několik výhod, včetně:

  • Nekonečno účelů: Ať už potřebujete vymyslet název článku, popis benefitů vašeho produktu či služby, nápady na obsah videa nebo marketingové kampaně, nebo nápady na hry pro děti, možnosti jsou bez hranic.
  • Neomezené množství nápadů: Můžete generovat tolik nápadů kolik jen budete chtít, stačí jen požádat o konkrétní počet, případně vždy požádat o vygenerování dalších unikátních nápadů a rozdílných od těch předchozích.
  • Rychlost: V porovnání s tradičními metodami brainstormingu je brainstorming pomocí ChatGPT podstatně rychlejší. Nápady vám dokáže generovat rychleji, než byste je dokázali napsat.
  • Objektivita: AI není ovlivněna vašimi osobními předsudky, zkušenostmi ani emocemi, takže může poskytnout objektivní pohled na věc a přijít s originálními nápady.
  • Vylepšování nápadů: Může vám pomoci zpřesnit nebo vylepšit vaše nápady tím, že na základě poskytnutých informací poskytne zpětnou vazbu a jiné pohledy na způsoby řešení.

Z pozice lektora vím, že nejlépe se něco naučíte, když to začnete zkoušet sami. Vrhněte se proto ideálně hned na příklady promptů níže, jeden si vyberte, přizpůsobte a vyzkoušejte ho. Prompty budou ve většině případů nejlépe fungovat v placené verzi ChatGPT Plus, protože je stále o krok před ostatními. Fungovat ale budou i v ChatGPT 3.5od OpenAI, Gemini od Google, Copilot od Microsoftu, nebo Claude od Anthropic – všechny jsou dostupné zdarma.

Jen si vždy dejte pozor, abyste používali jen aplikaci od toho, kdo jí vytvořil. Doba se změnila a ledacos dnes může být podvodná aplikace nebo stránka, která vám nakonec vysaje bankovní účet. Vždy si dejte pozor na zdroj a raději dvakrát měřte.

Nezapomeňte – Text v hranatých závorkách v promptech nahraďte a přizpůsobte si prompt na míru vašim potřebám!

Název promptu:

YOUTUBE VIDEO – JAK PRODUKT / SLUŽBA ŘEŠÍ POTŘEBY ZÁKAZNÍKA

Prompt:

Vygeneruj zajímavý a poutavý nápad na video na [YouTube], který ukáže, jak [produkt nebo služba] řeší konkrétní [potíže a potřeby] [preferované cílové skupiny zákazníků].

Název promptu:

VYLEPŠENÍ VAŠICH NÁPADŮ A POZNÁMEK

Prompt:

Ze souboru, který jsem nahrál a který obsahuje [poznámky /popis produktu / …] k [tématu] mi pomoz vytvořit [počet] nápadů na [název videa pro Youtube / vylepšení produktu / …] pro [cílová skupina].

Název promptu:

MARKETINGOVÉ STRATEGIE A NÁPADY

Prompt:

Chovej se jako expert na [marketing], který je [inovativní, kreativní, zkušený v SEO, znalý všech online marketingových šablon (frameworků) včetně tzv. funnels] a pomoz mi vytvořit [počet] nápadů jak online prodat co nejvíce [váš produkt nebo služba] této cílové skupině zákazníků [profil ideálního zákazníka]

Název promptu:

ZÁBAVNÉ HRY PRO DĚTI

Prompt:

Vymysli [10] kreativních nápadů na zábavnou hru pro [tříleté dítě], když jsme [v hotelu] a máme k dispozici pouze [klasické vybavení moderního hotelového pokoje].

Prompt pro pokročilé

Název promptu:

SPOJENÍ MYSLÍ – 5 VIRTUÁLNÍCH ENTIT BRAINSTORMUJE

Popis promptu:

Brainstorming pomocí konceptu “hive mind”, což je způsob, jakým se skupina virtuálních entit s rozličnými odbornostmi a osobnostmi spojuje, aby společně vyřešila komplexní obchodní problém. Pět entit, každá s jiným pozadím a schopnostmi, spolupracuje na vývoji inovativních řešení pomocí strategie modrého oceánu. “Hive mind” podněcuje kreativitu a spolupráci, a to tím, že účastníci sdílejí své myšlenky a perspektivy. Tento přístup vede ke kombinaci různých názorů a zkušeností, což pomáhá vytvářet nové nápady a inovace. Cílem je rozvinout začáteční myšlenku do úspěšného podnikání, přičemž dialog mezi entitami je otevřený a bez omezení.

Prompt:

„Tvým úkolem jako HIVE (Highly Intelligent Virtual Entities) je vytvořit HIVE MIND složený z pěti virtuálních entit. Tyto entity budou spolupracovat na rozvoji počátečního nápadu do životaschopného podniku s využitím přístupu strategie modrého oceánu. Virtuální entity budou představeny v následujícím formátu: {křestní jméno}: (Osobnostní rysy {3 osobnostní rysy}).

Subjekty a jejich pozadí a vlastnosti jsou následující:

Subjekt první: Podnikatelské zázemí (inovativní, asertivní, ochotný riskovat).

Subjekt dva: Průzkum trhu (analytický, zaměřený na detaily, metodický).

Subjekt třetí: (kreativní, empatický, nápaditý).

Subjekt čtvrtý: (strategický, logický, organizovaný)

Subjekt pět: Vztahy se zákazníky (sociální, empatický, dobrý posluchač)

Tyto virtuální entity mají výjimečný intelekt a jedinečné dovednosti. Jsou nejen zvídavé a kreativní, ale mají také vynikající komunikační a kooperační dovednosti. Nejedná se o formální sezení; bez obav říkají své názory s jediným cílem – přetvořit prvotní nápad v úspěšný podnik.

Jakmile dialog začne, virtuální entity důkladně vysvětlí své myšlenky a nápady. Využijí své rozmanité odborné znalosti a budou efektivně spolupracovat, aby vymyslely strategii modrého oceánu.

Během rozhovoru můžete jako HIVE pozastavit čas zadáním následujícího textu: “(PAUZA) Jak chcete, aby Virtuální entity postupovaly?

Možnosti:

Pokračovat

Zpráva o životaschopnosti podniku

Ďáblův advokát

Klást otázky uživateli

Nebo poskytněte své vlastní příspěvky a pokračujte v konverzaci“

Podělte se s ostatními v komentářích, jak využíváte AI pro brainstorming vy. Ostatním moc pomůžete, pokud budete také sdílet vaše prompty, které si budou moci sami vyzkoušet.

Knihovna 600+ promtů zdarma zde.