Jednou jsme se s mým mužem dívali při západu slunce na nádhernou kouli plnou světla a přišla nám myšlenka na uzdravující meditaci Spolkni slunce. Otevřete ústa a spolknete slunce. Slunce, jeho příjemné teplo a záře, naplní celé vaše bříško. Když se ho nasytíte, může postupovat dále vaším tělem až do místa, kde máte bolest, napětí.

Kdo pracuje s čakrami a dokáže si uvědomit na úrovni které čakry je bolavé místo, pustí světlo přes přináležející čakru. Když světelnou kouli polykáte a představujete si, kam soustřeďujete světlo, tak máte oči zavřené. Ve chvíli, kdy máte pocit, že vaše vnitřní představa ztrácí intenzitu světla, tak si lehce pootevřete oči a zamžouráte do slunce a doplníte v představě intenzitu světla a znovu polknete světelnou kouli a posíláte světlo kam potřebujete. Takto opakujete světelnou terapii tak dlouho, dokud je vám to příjemné, s myšlenkou a poděkováním bolavému místu, že vás učí a upozorňuje na to, co můžete ve svém životě změnit.

Nemoc je rozhovor Boha s člověkem

Prostřednictvím nemoci nám sděluje nepřijatelnost našeho způsobu života. A tady se dostáváme k tomu nejdůležitějšímu, světlo nikdy nelže, to máme zakódované ve rčeních: … musíme si to osvětlit … posviť mně na to ať to pořádně vidím … když přijde světlo, tma zmizí … po smrti následujeme světlo … atd. Takže až se zklidníte a navážete příjemný kontakt se světlem pomocí mžourání a polykání světla, zeptejte se proč mám bolest a co mě má naučit ? A pokud k sobě budete upřímní, dozvíte se pravdu.

Musíme se naučit odpouštět sobě i druhým. Pocity svědomí nás povedou naším nitrem a ukážou nám směr našich modliteb, abychom tak skrze Slunce přijímali ideály dobra, krásy, pravdy a duchovní lásky do našeho života .

Příroda je mocná čarodějka. Léčí nás kudy chodíme

Nadechni se z plných plic. Užij si vůně přírody, květin, stromů, země. Léčivý hluboký dech máme každý zdarma k dispozici, ale málokdo ho využívá. A to je veliká škola. Hluboký nádech na čtyři doby, zádrž dechu na čtyři doby a stejně dlouhý výdech přináší klid, uvolňuje stres, podpoří fyzickou i duševní kondici.

Když budete v přírodě, opřete se zády o strom a představte si, že v dechu splýváte se stromem a stáváte se jedním. Vaše nohy se zakořeňují do Matky Země a tím se krásně uzemníte.

Přijměte ode mě

Přijměte ode mě zdarma dechový rituál Indiánský dech, ve kterém se propojíte se čtyřmi živly.

Od samého počátku se o živly lidé zajímali. Vážili si jich a uctívali je. Lidé je znázorňovali tancem, hrou na primitivní hudební nástroje a zpěvem. Žádný z těchto živlů by nemohl existovat bez přítomnosti toho druhého. Potřebují se navzájem. Voda potřebuje ke svému koloběhu vzduch i sluneční teplo. Oheň se bez vzduchu nerozhoří a vítr vzniká prouděním teplého a studeného vzduchu ohřívaného Sluncem.

Měla jsem štěstí, že jsem se mohla různým ozdravným technikám učit od vynikajícího léčitele Ing. F.Karabiny, který mě učil i tuto dechovou techniku 4 živlů, kterou se teď můžete naučit i vy. Až ji prožijete, budu moc ráda za zpětnou vazbu. A pokud vás dechové techniky zaujmou, více jich najdete v on-line kurzu Umění dýchat.