Ve světě digitálního obsahu jsou generátory obrázků stále populárnější nástroje. Pomocí pokročilých algoritmů dokážou tyto generátory vytvářet autentické vizuální obsahy bez nutnosti ručního kreslení nebo fotografování. V tomto článku se podíváme na tři různé generátory obrázků na trhu a zhodnotíme jejich výhody a nevýhody. Srovnáme generátor s názvem Stable Diffusion Online, Bing Image Creator a Dream od Womba.

Stable Diffusion Online: Stable Diffusion Online je generátor obrázků, který umožňuje uživatelům vytvářet různé vizuální obsahy. Neumí však generovat texty, a tak jsou nápisy na obrázcích nesrozumitelné. To dokládá, že generátor obrázků nerozumí tomu, co generuje, pouze “splácá” z obrovské databáze výsledný obrázek, který působí jaksi rozmazaně se zvláštními prolákninami. Kvůli tomu ostatně vypadají obličeje zkřiveně a znetvořeně. Dalším nedostatkem jsou nyní již známé znetvořené prsty, o nichž se v jednu dobu na internetu hovořilo. Přestože je Stable Diffusion Online snadno dostupný a zdarma, jeho omezení ve výsledných obrazech mohou být znepokojující.

Bing Image Creator: Bing Image Creator je generátor obrázků, který je založen na technologii DALL-E od společnosti OpenAI. Jedním z jeho velkých plusů je to, že je zdarma. Bing Image Creator vám umožňuje generovat autentické obrázky na základě různých promptů. Některé prompty však mohou být zablokovány, například prompty spojené s určitými osobnostmi, jako je Donald J. Trump, nemusí fungovat. Dalším požadavkem pro používání Bing Image Creatoru je mít Microsoft účet.

Dream od společnosti Wombo: Dream je mobilní aplikace, která se specializuje na tvorbu koláží obrázků. Nabízí mnoho šablon a umožňuje uživatelům skládat obrázky do jednoho celku. Dream generuje právě jeden obrázek na základě promptu uživatele, což může být jistá nevýhoda. Také je důležité poznamenat, že pro plný přístup k všem funkcím aplikace je vyžadováno předplatné.

Ačkoli technologie generování AI obrázků hodně postoupila, vyrojila se také spousta verzí zdarma, které nedosahují takových kvalit. Obrázky, které generují, možná jsou působivé, avšak dýchá z nich jistá umělost a ošklivost. Nevypadají zkrátka věrohodně. Tak už to však u lacinějších verzí bývá, a tak doporučuji pro vytváření kvalitnějšího obsahu si nějaký AI generátor předplatit, např. již zmíněný Dall-E.