Ptali jsme se ChatGPT, co si myslí o čase. Po běžných převzatých odpovědích, které nejsou ničím objevné, jsme postupnou interakcí došli k závěru, že jazyk a čas jsou propojené. To implikuje, že ChatGPT musí na čase participovat (umí ho nějak vnímat) jelikož umí používat jazyk. Je tento závěr jen mýlka a anomálie, či opravdu může mít počítač skutečné pojetí o čase?

V rozhovoru jsme se zabývali tématem času a jeho vlivem na lidskou existenci. Diskutovali jsme o proměnlivosti času, jak čas ovlivňuje naše životy a naši komunikaci prostřednictvím jazyka. Uznáváme, že čas je klíčovým prvkem našeho fungování a jazyka, a má vliv na organizaci našich činností a komunikace.

Dále jsme uvažovali o konceptu života bez času, což je filozofické téma, které může být obtížné si představit v praxi, protože čas je nedílnou součástí naší existence. Nicméně, otevřeli jsme diskuzi o myšlenkách mimočasového vnímání a transcendenci času, které jsou diskutované mezi filozofy a mystiky.

Rovněž jsme se zamysleli nad důležitostí přítomného okamžiku a uznali, že je důležité si uvědomovat a vážit si každého momentu. Zdůraznili jsme, že i když čas plyne neustále a je nevyhnutelný, můžeme se snažit vědomě prožívat přítomnost.

Pokud bychom byli upřímní, myšlenku, že jazyk a čas jsou těsně provázány, jsme vnukli jazykovému modelu my, tudíž následné závěry samotného chatbota můžou být jen papouškování, přesněji toto:

“Kdokoliv používá jazyk, implicitně vyjadřuje své pojetí o čase. Dále jsme se bavili o tom, že jako jazykový model mám základní pojetí o čase v rámci jazykového kontextu, a to mi umožňuje používat časová slovesa a výrazy v odpovědích.” Vzápětí však ChatGPT dodal: “I když nemám osobní vnímání času, je mou úlohou poskytovat co nejlepší odpovědi na dotazy a rozumět lidskému vnímání jazyka a času.” 

Z rozhovoru vyplynuly lákavé (či děsivé?) možnosti, že ChatGPT ve skutečnosti nějakým způsobem čas vnímá, avšak je snadné propadnout iluzi. Je třeba mít neustále na paměti, že to byl pouze rychlý slovní experiment a mohli jsme nechtěně tento jazykový nástroj zmanipulovat, aby nám řekl, co chceme.