Analytický komentář

Na setkání Světového ekonomického fóra v Davosu v roce 2021 oxfordská profesorka Ngaire Woods řekla: „V Davosu nám před několika lety dotazník společnosti Edelman odhalil dobrou zprávu, a to že si elity ve světě více a více věří, takže se můžeme spojit a společně vytvářet krásné věci. Špatná zpráva je ta, že v každé zemi, kde probíhal výzkum, většina lidí věří elitám méně.“ A podle našich zjištění občané nevěří ani evropským elitám.

Podle Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) důvěřuje dnes Evropské unii (EU) méně než polovina občanů České republiky. V letošním průzkumu CVVM se uvádí, že čtyřicet sedm procent respondentů nedůvěřuje Evropské komisi a padesát procent Evropskému parlamentu. V případě všech sledovaných evropských institucí a jejich představitelů od roku 2021 nedůvěra významně vzrostla.

V průzkumu se také dočteme, že méně než třetina občanů České republiky důvěřuje předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyenové, předsedovi Evropské rady Charlesi Michelovi či šéfovi unijní diplomacie Josepovi Borrellovi.

V průzkumu se také dočteme, že méně než třetina občanů České republiky důvěřuje předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyenové, předsedovi Evropské rady Charlesi Michelovi či šéfovi unijní diplomacie Josepovi Borrellovi.

Platy úředníků nezahrnují další příspěvky a odměny

K platu zaměstnanců evropských institucí je nutné připočítat různé příspěvky a odměny. Ti, co opustili domovský stát, mají například nárok na odlučné ve výši 16 procent základního měsíčního platu. Podle rodinné situace mají dále úředníci nárok na rodinné přídavky, které zahrnují příspěvek na domácnost, příspěvek na vyživované dítě, příspěvek na vzdělání dítěte a příspěvek na umístění dítěte do předškolního zařízení. 

Podle Evropské asociace pro žurnalistiku a vzdělávání (EJTA) mohou příspěvky pro úředníka s dvěma dětmi školou povinnými, pracujícího mimo svou zemi, navýšit jeho základní plat 20 219 eur (485 992 Kč) o více než 4 000 eur měsíčně (96 145 Kč). Tato částka nezahrnuje cestovné. 

Nedohledali jsme, kolik úředníků a zaměstnanců pracuje v jaké funkční skupině. Nicméně podle článku německých novin Die Welt z roku 2013 si přes čtyři tisíce vysoce postavených zaměstnanců EU vydělalo průměrně 16 358 eur (393 187 Kč) měsíčně. Když jejich platy sečteme, dostaneme se na částku více než 1,5 miliardy Kč měsíčně.

Úředníci institucí EU jsou vyňati z placení daně ve své domovské zemi 

Zaměstnanci evropských institucí nemají povinnost platit daň z příjmu ve svém členském státě. Na tento plat se uplatňuje daň ve prospěch Společenství. Ta se oficiálně pohybuje mezi 8 až 45 procenty. Nicméně díky odečitatelným položkám, skutečná míra zdanění nepřesahuje 22 procent. Při ročním výdělku menším než 60 000 eur (1 422 185 Kč), tato daň činí přibližně 8 procent. Dále odvádějí evropští úředníci zpátky do rozpočtu EU tzv. odvod sounáležitosti ve výši 6 procent ze zdanitelné části platu.

S důchodem či s odchodem z funkce výhody pro evropské komisaře nekončí

Evropská unie nabízí nejen vysoké platy, ale také nezvykle vysoké důchody. Podle německého deníku Bild náklady na důchody pro bývalé evropské úředníky v roce 2022 činily 2 398 milionů eur (57,6 miliardy Kč). Evropský kariérní řád stanovuje horní hranici starobního důchodu na sedmesáti procentech posledního platu ve stupni, do kterého byl úředník naposledy zařazen, a to nejméně po dobu jednoho roku.

Vysoce postavení evropští úředníci navíc dostávají po odejití z funkce odměnu na přechodnou dobu šesti měsíců až tří let. Podle německých novin Die Zeit v roce 2016 obdržel každý ze šestnácti bývalých evropských komisařů kolem 100 000 eur ročně (2 403 642 Kč), ačkoliv někteří z nich již měli v novém zaměstnání dobře placené pozice.