Nadúmrtnost nebo také nadměrná úmrtí je možné definovat jako zvýšený počet úmrtí osob vůči předpokládané úmrtnosti za určité období.

Ve Spojených státech bylo od ledna do září 2023 evidováno ve srovnání s rokem 2019 kolem 155 000 nadměrných úmrtí (z toho kolem 33 000 na covid-19). Jednalo se tak o sedmiprocentní nárůst nad normálem.

Když analyzujeme statistiky amerického Centra pro prevenci a kontrolu nemocí (CDC) a srovnáme covidová úmrtí během prvních tří měsíců roku 2021 se stejným obdobím roku 2023, tak zaznamenáme pokles covidových úmrtí o 84 %.

I přes trvající nadúmrtnost CDC koncem září 2023 na webových stránkách ohlásilo, že nebude nadále aktualizovat počty nadměrných úmrtí na covid-19 či počty nadměrných úmrtí způsobených jinou příčinou.

Nadúmrtnost by mohla vést k poklesu věku dožití v USA

„V oblasti veřejného zdraví čelíme kvůli závažnému snížení věku dožití neuvěřitelnému tlaku. Nejedná se jen o nějaký trend. Popsal bych to jako katastrofu,“ uvedl koncem září na platformě X dr. Robert M. Califf, ředitel Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv ve Spojených státech.

Věk dožití totiž ve Spojených státech podle nedávné studie klesl z průměrných 78,8 let v roce 2019 na 76,1 let v roce 2021. Ženy se v roce 2021 dožily v průměru 79,1 let, muži pak 73,2 let. Spojené státy však nejsou zdaleka jedinou zemí, kterou nadměrná úmrtí trápí.

Nadměrná úmrtí se objevují také v zemích EU či v Austrálii

Podle Eurostatu byla v EU za rok 2022 registrována ve srovnání s roky 2016–2019 nadúmrtnost 11,1 %. Pro představu, 10,7 % nadměrných úmrtí v EU v květnu 2021 znamenalo úmrtí 48 700 osob. Země jako Německo se 14,4 % a Rakousko s 15,5 % patřily k zemím s vyšší nadúmrtností.

S nadúmrtností větší než 10 % se v letošním říjnu potýkalo těchto osm zemí: Finsko –⁠ 19,8 %, Irsko –⁠ 17,8 %, Kypr –⁠ 17,4 %, Holandsko –⁠ 15,1 %, Malta – 13,9 %, Lucembursko – 12,3 %, Německo – 10,7 % a Rakousko – 10,7 %.

Podle statistického serveru Euromomo je nadúmrtností v Evropě neobvykle zasažena také kategorie dětí od narození do věku 14 let. Například dle nejnovějších dat z týdne mezi 4. a 10. prosincem 2023 skonalo v této věkové kategorii o 565 dětí více než obvykle.

S vysokou nadúmrtností se potýkají také v Austrálii. Podle studie Actuaries institutu se nadměrná úmrtí v roce 2022 pohybovala kolem 12 %. Australský serve news.com.au uvádí, že šlo o nejvyšší počet nadměrných úmrtí za posledních 80 let.

Britský poslanec upozorňuje na nadměrná úmrtí v parlamentu

Nadměrnou úmrtnost lze pozorovat také ve Velké Británii. Podle Actuaries institutu byla nadúmrtnost v roce 2022 o 4,5 % větší než v roce 2019. Jednalo se asi o 31 000 úmrtí, z nich se 26 300 přihodila ve druhé polovině roku 2022. Ve věkové skupině 20–44 let byla loni nadúmrtnost dokonce 7,8 %.

Nadměrná úmrtí jsou ve Velké Británii aktuální i letos. Podle národního statistického úřadu (ONS) skonalo v týdnu mezi 20. a 24. listopadem 2023 (47. týden) o 596 osob (4,8 %) více než ukazuje průměr za posledních pět let. Covidová úmrtí se podílela na těchto úmrtích jen z 1,7 %.

Britský poslanec Andrew James Bridgen vystoupil 20. října 2023 v britském parlamentu, aby upozornil vládu na tuto problematiku.

V jeho projevu mimo jiné uvedl: „Řadu zemí v současné době zachvátilo období nečekané úmrtnosti. A nikdo o tom nechce mluvit. Je zcela normální, že počty zemřelých kolísají nahoru a dolů jen díky náhodě. Ale to, co vidíme zde, je vzorec, který se opakuje napříč zeměmi, a nárůst nepolevuje.“

„Je neodpustitelné, že Národní statistický úřad (ONS) zahrnul úmrtí v roce 2021 do svého základního výpočtu očekávaných úmrtí, jako by na úmrtích v roce 2021 bylo něco normálního,“ pokračoval a dodal: „Přehnaným počtem očekávaných úmrtí lze minimalizovat počet nadbytečných. Proč by to ONS chtěl dělat?“

A jaká je situace s nadúmrtností u nás?

V loňském roce byla nadúmrtnost v ČR 8,15 %. Nejhorším měsícem byl prosinec 2022, kdy byla v ČR zaznamenána 23,8% nadúmrtnost. Podle Českého statistického úřadu „skonalo během prosince 2022 více než 12,1 tisíce obyvatel Česka. Bylo to přibližně o čtvrtinu více, než činil pětiletý průměr pro tento měsíc z let 2015–2019.“ Podle statistik z Eurostatu se posledních několik měsíců vracíme k obvyklým hodnotám.

Pro zjištění nadměrných úmrtí u nás i ve světě slouží několik statistických portálů. Které to jsou a jak s nimi pracovat vysvětluje pro internetový kanál Inovace Republiky Tomáš Fürst, matematik a datový analytik z Univerzity Palackého v Olomouci.