Po rozsáhlém požáru, který vypukl v červenci roku 2022 nedaleko malebného Hřenska se správci
národního parku Českosaského Švýcarska ve spolupráci se starosty snažili odstranit co nejvíce
škod, které vznikly na více než 1600 ha plochy. Po detailním plánování, kam návštěvníci budou
moci zavítat, má národní park konečně jasno. Kam všude se můžete vydat?

Vše s ohledem na bezpečnost
Správa národního parku Českosaského Švýcarska usilovně pracovala na tom, aby mohla turistům
zpřístupnit co možná nejvíce cest, jež byly zasaženy požárem, samozřejmě s maximálním ohledem na
bezpečnost návštěvníků, která je prioritní. „Jsme v situaci, kdy nesmíme opravdu nic podcenit,“ uvedl
náměstek ministra životního prostředí Tomáš Tesař. Cílem je udržet průchozí hlavní turistické trasy
vedoucí požárem nezasažené části parku a zároveň umožnit turistům užít si z Českého Švýcarska co
nejvíce.

Která zajímavá místa můžete navštívit?
Dle slov ředitele Správy Národního parku Českého Švýcarska Petra Kříže je od dubna v plném rozsahu
přístupná cesta od Hřenska k tolik mezi návštěvníky oblíbené Pravčické bráně, která je rovněž
přístupná, včetně obchůzkových tras. Je možné navštívit také neméně oblíbenou Divokou soutěsku a užít
si plavbu na lodičkách, a rovněž Kyjovské údolí, kde můžete jít okruhem přes skalní hrádek až ke
skalnímu útvaru Klenotnice. Bez omezení se také můžete vydat údolím od Brtnického potoka směrem do
Zadní Doubice. Ve směru od Mezní Louky je poté k Pravčické bráně zajištěna náhradní trasa přes
Mlýnskou cestu a z Mezní louky nově vede zkratka obcházející Meznou.
Na Mariinu vyhlídky a Rudolfův kámen se nyní dostanete po zbrusu novém přístupovém schodišti, které
oba útvary chrání před postupující erozí. Nová schodiště jsou navíc osazena bezpečnějším zábradlím.
Tato kombinace vám zajistí pohodlnější výstup. Vystoupat můžete například také na vyhlídku z
Vilemíniny stěny, navštívit skalní hrádek Falkenštejn, jiné ze skalních hrádků v okolí nebo vyjít si po
úbočnicové cestě svahem Koliště směrem ke skalní kapli Kny. Nabízí se také výstup na Růžovský vrch
nebo výprava k Dolskému mlýnu, který vás svým prostředím zcela uchvátí.

Na Edmundovu soutěsku si počkáme, nabízejí se ale jiné alternativy.
Naopak Edmundova soutěska tuto turistickou sezónu zpřístupněna veřejnosti nebude. Požár ji zasáhl
velmi fatálně. Pracuje se nejen na odstranění popadaných stromů, ale především na zpevnění skalních
převisů, které se vlivem požáru uvolnily a hrozí jejich pád. Přístupná nebude ani Gabrielina stezka z
Mezní Louky na Pravčickou bránu. Její alternativou je ale cesta od Tří pramenů vedoucí od Hřenska na
Meznou. Cestou je mnoho nových odpočívadel a vyhlídkových míst na Pravčickou bránu.
Velkou novinkou jsou shuttlebusy projíždějící napříč národním parkem. Ty mají za cíl zjednodušit,
zpříjemnit a zatraktivnit turistiku po celém národním parku zasaženým požárem. Trasa povede ve směru
Hájenky-Janov-Hřensko-Mezná a zpátky. Jako návštěvníci jistě oceníte také nové a přehlednější značení
pěších tras.

Pracuje se na lepší informovanosti veřejnosti.
Klíčovou roli pro návrat turistů v této sezóně hraje také dobrá a včasná informovanost. Zástupci
Ministerstva životního prostředí a Správy národního parku České Švýcarsko se starosty, zastupiteli,
zástupci Ústeckého kraje a lidmi, kteří působí v oblasti cestovního ruchu se pravidelně scházejí a pracují
na tom, aby veřejnost byla dobře a včas informována o jakýchkoliv případných změnách či novinkách.
Základem je obnovit celkovou důvěru v bezpečnost turistické oblasti. Pracuje se rovněž na zajištění
protipožárních opatření v celé oblasti národního parku.


Správa národního parku Českosaského Švýcarska usilovně pracuje na odstranění a nápravě škod po
požáru v co nejkratším časovém úseku. Požár byl tak fatální, že návrat do „normálu“ některých míst
přece jen ještě nějaký čas zřejmě zabere. Přesto ale doporučujeme Českosaské Švýcarsko navštívit,
odpočinout si, pokochat se výhledy, užít si nezapomenutelnou atmosféru a také podpořit jako turisté
lokální ekonomiku jednoho z nejpůvabnějších míst v České republice.