Načítání...

Feng Ren Shui je velmi staré komplexní učení o životě (DAO), životní energii (QI a DE). Využívá souvislosti mezi zákony vesmíru, přírody a životem člověka. Jedním ze základních zákonů tohoto učení je region/sezona, nebo-li žij v přítomném čase na daném místě, kde se nacházíš. Jedná se o umění využívat energie času (sezona) a místa (region). Proto

Učení Feng Ren Shui pomáhá lidem prožít naplněný život. Ukazuje jim, jaký mají potenciál, jaký mají přirozený talent, jaké jsou jejich silné stránky a tím jim pomáhá pochopit, jak mají svůj život naplnit. Silné stránky člověka a jeho talent určují, čím se má člověk v životě zabývat, jaké je jeho povolání, co má v životě dělat i