V září skončí pohodová letní atmosféra. Hlavně u rodin s dětmi se pozornost začne soustředit na školu a s tím také přichází nastavení přísnějších pravidel, řádů a chování v rámci rodiny.

Tento měsíc již vládne opravdu silný Kov. Je ale v jinové formě, takže by to neměl být Kov příliš přísný a ostrý. Naopak, měl by přinášet přizpůsobení pravidel a chodu domácnosti novému fungování rodiny. Pokud tedy i vy budete muset nastavit pravidla pro fungování vaší rodiny a domácnosti, nedělejte to příliš přísně a stroze. Bylo by lepší, kdybyste si udělali čas a v rámci rodiny se společně domluvili na tom, jak nyní bude vaše rodina fungovat. Kohout potřebuje jasné zadání, aby mohl dobře pracovat a fungovat. Proto by bylo dobré, aby každý člen rodiny přesně věděl co a jak má dělat, co je jeho zodpovědnost a co má na starosti.

Pokud se společně jako celá rodina na všem předem domluvíte a vše si odsouhlasíte, vyhnete se případným hádkám a konfliktům o tom, proč ten a ten člen rodiny neudělal to či ono. Protože jeho reakce velmi pravděpodobně bude: „Ale to mi nikdo neřekl.“

Abyste se jako rodina po volnějším období léta opět dobře sladili a fungovali jste jako celek, je důležité, abyste byli ze začátku nového fungování více vstřícní jeden k druhému a také více tolerantní. Může nějakou dobu trvat, než se nová pravidla zaběhnou a budou dobře fungovat. Nezapomínejte na to, že v září je Kov jinový, tj. je stále možné pravidla měnit v případě, že zjistíte, že to pomůže lepšímu chodu rodiny. Snažte se být více flexibilní a otevření případným změnám, které zlepší fungování vaší domácnosti a rodiny.