Načítání...

FENG SHUI HOJNOSTI A PROSPERITY ÚNOR 2024: Rok 2024 pod vládnou Dřevěného Draka bude rokem příležitostí. Spojení Dřevěného Draka a kumulace Dřeva v roce 2024 přinese opravdu mnoho změn, rozmanitosti a tím pádem i mnoho různých možností. Ale ne vše, co nám rok nabídne se bude hodit pro naši cestu k cíli, který jsme si

FENG SHUI ÚNOR 2024: V únoru nám bude vládnou Tygr. Jeho energie jsou velmi razantní, průrazné a mají nám pomoci „prorazit“ v novém roce 2024 (energie Dřevěného Draka, který roku 2024 vládne začíná 10.2.). S energií Tygra začíná v roce vládnout také energie Dřeva. Ta nám umožní nové začátky a skutečné vykročení do nového roku.

Únor je první měsíc, kdy uděláme první krok do roku 2024. Dřevěný Drak nám začne vládnout 10.2. Krok by to měl být opravdu razantní, neboť ho bude určovat Tygr, který právě vládne únoru. Energie Tygra jsou velmi razantní a mají zaručit to, že náš první krok bude opravdu rozhodný a pevný. Jen tak budeme schopni

FENG SHUI PODNIKÁNÍ/KARIÉRY 2024: Síla Dřevěného Draka nás může velmi posunout v oblasti podnikání a kariéry. Je zde možnost zaměřit se na dlouhodobější vize a plány. Měli bychom uvažovat více strategicky a dlouhodobě. Uvědomit si, kam nová doba směřuje a jaké příležitosti nám přináší. Abychom ale mohli tuto energii co nejlépe využít, měli bychom si

Leden je nejlepší měsíc pro přípravu na nadcházející nový rok. V lednu vládne tzv. Mezidobí Země a Buvol. To jsou energie, které nám umožňuji se zastavit, kontemplovat a přemýšlet o tom, jak dál a jak dosáhnout svých nových cílů. Proto bychom si právě v lednu měli uvědomit, co nás v novém roce čeká, čeho chceme

Přesně 21.11. ve 23:00 se probudí energie Dřevěného Draka, který nám bude vládnout v roce 2024. Přesně v tuto hodinu bude vládnout dvojitá Krysa – bude vládnout v dvojhodině mezi 23:00 a 1:00 také celému měsíci, který v tuto hodinu začne. Oficiálně však svoji vládu Dřevěný Drak převezme 10. února 2024. Tj. dnes se stává vládcem, ale korunovace proběhne

FENG SHUI RODINY: Energie Vepře se velmi silně promítají do síly energie rodiny. Díky tomu, že Vepř se zaměřuje především na druhé a ne sám na sebe, pomůže jeho energie v listopadu ke stmelování rodiny. Měli bychom tak více vnímat potřeby ostatních členů rodiny a více se o ně starat. Dejte každému členu své rodiny

S příchodem listopadu začínají vládnout velmi silné energie Vody a tím i chladu. Tím bude vznikat potřeba pocitu tepla. A právě teplo je jednou ze základních forem energie, která posiluje energii vztahů. Známe rčení: vztahy se ochlazují. To znamená, že ve vztahu se nám moc nedaří a vztahy přestávají fungovat. Proto bychom se v oblasti

OSLAVTE CELOROČNÍ ÚSPĚCHY SVÉ FIRMY ČI SVÉ KARIÉRY V listopadu se nacházíme v poslední etapě cyklu energií roku 2023. Vládnou opravdu velmi pomalé a nízké energie Jinu. Jang je velmi slabý a proto není vhodné se pouštět do žádných velkých a náročných aktivit. Museli bychom do těchto aktivit vložit příliš mnoho své vlastní energie, což