Často se o ní mluví jako o ztracené generaci dětí a mladých, kteří se narodili po roce 1995 a později.
Tedy do světa, v němž hraje zásadní roli život prožívaný v rychlém tempu, a především v online
prostředí, v němž se tato generace umí pohybovat velmi dobře. V čem se liší od ostatních generací a
jaký vliv má generace Z na Česko?

V online světě jsou jako doma


Oproti ostatním generacím se generace Z vyznačuje především výbornou znalostí online prostředí, kde
denně sdílí své myšlenky a poznatky na různá témata, fotky, videa a názory. Většina jedinců nemá
problém se ihned posunout k další nové aplikaci a rychle se s ní naučit, pokud se nějaká taková objeví.
Příliš se nezajímají o politiku a založení rodiny odkládají na později. Jejich cílem je především dělat to,
co je opravdu baví.


Tito lidé z generace Z bývají poměrně empatičtí, velmi řeší mezilidské vztahy, rasismus a sexualitu,
přičemž rasismus odmítají a často se hlásí k podpoře LGBT komunity. Vlivem tohoto všeho se posouvají
jejich mezilidské a sexuální vztahy rychle kupředu a věková hranice se snižuje oproti předchozím
generacím až závratným tempem.

Životy plné možností a příležitostí?


Třebaže se předchozím generacím X a Y může zdát, že životy generace Z jsou zcela jednoduché a
skrývají možnosti, o nichž se těm předešlým mohlo jen zdát, vše není tak, jak by se mohlo na první
pohled zdát. Generace Z sice má oproti předchozím generacím o něco více možností, ale s nimi také
vzrůstají rizika šikany, sebevražd, násilí, vražd, alkoholismu, narkomanie, anorexie a jiné potíže. S nimi
se potkávají mladí z této generace více než z těch předchozích, mají ale něco, v čem se od nich liší.
Jsou odhodlaní být vidět a slyšet. Nebojí se projevovat své názory, stát si za svým a jít do všeho po hlavě.
Proto si je mnoho firem v České republice oblíbilo na nejrůznějších postech, zejména poté v marketingu,
který je známý pro rychlé uvažování, kreativitu a schopnost přizpůsobovat se co nejrychleji změnám.
Generace Z dokáže ovlivnit masy mladých lidí zejména skrze sociální sítě, toho využívá mnoho firem
zaměřených především na prodej elektroniky (mobilní telefony, sluchátka, herní konzole, počítače,
notebooky), módních značek a kosmetiky. Ale pozor, to není vše!

Mít kvalitní produkt či službu nestačí


Chtějí víc. Generace Z se velmi liší od ostatních generací i v přístupu k životnímu prostředí. Podstatné
jsou pro ně takové oblasti jako je udržitelnost, zábava a zkušenosti ostatních. Obávají se o svoji
budoucnost, co se finančního zajištění týká, přesto si ale uvědomují, že pokud se značka zabývá
udržitelnými variantami produktu, vyplatí se za ní připlatit si.
Důležité je, aby značka měla vlastní názor a podílela se pozitivním způsobem na fungování společnosti,
například ve městech se mezi těmito mladými velmi řeší používání plastových brček.
Přes 52 % mladých lidí z generace Z věří influencerům. Dávají na jejich rady a doporučení. Naopak na
ně téměř vůbec nezabírají tradice a zvyky. Tito mladí lidé si zkrátka libují v nejrůznějších inovacích.

Alkohol, drogy, sex? To u nich příliš nehledejte


Generace Z se všeobecně považuje za zodpovědnější než předchozí generace, do nichž patří i jejich
rodiče, pro které znamenal volný víkend na chatě nejméně několik lahví s alkoholem. Mladým se nelíbí
životní styl rodičů, kteří přes týden dřou a těší se na víkend. Pokoušejí se na to jít jinak. Žít každý den
tak, aby to byla radost. Například vyvařují dobrá jídla, své recepty fotí a poté je nahrávají na Instagram,
případně nahrávají videa na youtube či tiktok. Za tím mnoho z nich hledá i formu výdělku.
Třebaže se může zdát, že generace Z není pod tlakem, opak je pravdou. Nechají se ovlivňovat zejména
názory svých vrstevníků a sami se snaží působit na ostatní například ovlivňováním jejich životního stylu.
Poflakování není jejich stylem. Většina mladých z generace Z je velmi ambiciózní. Pro tuto generaci
znamená čas peníze, protože si dobře uvědomuje, že za peníze se mohou pěkně oblékat, mít drahé
telefony a cestovat. Mladí z generace Z jsou celkově sexuálně zdrženlivější. Vztahy tolik neprožívají, jako
předchozí generace a neženou se do nich bezhlavě, což trápí jejich rodiče a prarodiče, pro které bylo
běžné vdávat se brzy po dvacítce.

Vztahy nejsou prioritou


Generace Z je předchozími generacemi většinou nepochopená. Starší jedinci nenacházejí zcela pochopení pro život, v němž se neklade až tak velký důraz na vztahy, ale spíše na práci a finance či na udržitelnost.


Mladí si jsou jisti, že vše přijde ve správný čas, nepovažují tak svobodu za něco méněcenného, naopak.
Výsledkem je snižující se počet mladistvých těhotných, což je pozitivní. Negativní stránkou je, že z
dlouhodobého hlediska tato generace se založením rodiny nepospíchá, a tak velmi pravděpodobně dojde
ke snižování porodnosti. Na druhou stranu je velmi negativně ovlivnila covidová pandemie, kde nebyla
nebo se razantně snížila možnost sociálního kontaktu.

Jak ovlivňují dění ve firmách?


V tom, co dělají, chtějí být dobří a počítají s tím, že celý život nebudou dělat pouze jedno povolání. Snaží
se proto mít široké spektrum zájmů a všeobecný přehled. Naneštěstí na sebe proto vytvářejí velké
tlaky, které vedou k depresím a různým poruchám soustředěnosti, na druhou stranu si umí říci o pomoc a
umějí si přiznat problém.


Ve firmách mohou být ohromným přínosem, pomoci starším kolegům s novými aplikacemi a komunikací
v digitálním světě. Velmi kladně lze také hodnotit jejich schopnost ovlivnit ve firmách udržitelnost a
zacházení s životním prostředím. Firmám mohou hodně dát a posunout je kupředu, dostanou-li šanci. Jsou totiž opravdu otevření novinkám a inovacím, podají vysoký výkon při menších úkolech, ale při
dlouhodobějších projektech se rychle unaví a začnou se nudit. Jako ohromné pozitivum se vidí jejich
schopnost vybalancovat osobní a profesní život, což může pomoci i ostatním generacím najít rovnováhu a netrávit v práci život.