Dárci krve v USA jsou nyní před každým odběrem dotazovaní, zda jsou očkovaní vakcínou proti covidu-19 a v ČR jsou rovnou upozorněni, že do určité doby po očkování nemohou krev darovat. To navzdory tomu, že úřady občany ujišťují, že vakcíny jsou bezpečné.

V této souvislosti se nedávno dostal do pozornosti Americký Červený kříž (AČK), který v on-line dotazníku instruuje očkované dárce, aby AČK nejdříve kontaktovali telefonicky.

Na platformě X na to upozornili například kandidát na prezidenta USA Robert F. Kennedy ml. či komentátor Rogan O’Handley.

„Americký Červený kříž se nyní dárců krve ptá, zda někdy dostali covid vakcínu. Pokud odpovíte ano, chtějí, abyste zavolali předem, aby zjistili, zda stále můžete [darovat]. Myslel jsem, že vakcína je ‚bezpečná a účinná‘? Jaké informace před námi skrývají?“ napsal O´Handley na X.

Vakcína v krevním oběhu

Dle fact-checkingové stránky Snopes jde o rutinní praxi a AČK se v tomto řídí pokyny Amerického úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA). A podle FDA musí nyní transfúzní stanice zjišťovat vakcinační stav dárců.

Snopes v elektronické komunikaci požádal zástupce AČK o vysvětlení situace.

„FDA povoluje okamžité dárcovství těm jednotlivcům, jejichž očkování proti covidu-19 proběhlo bez příznaků a v době darování krve se cítili dobře. Pokud dárci obdrželi covidovou vakcínu, ptáme se jich na výrobce, abychom se ujistili, že se jedná o schválenou vakcínu FDA. V případě, že si dárci nemůžou rozpomenout na jméno výrobce vakcíny, požádáme je, aby před darováním krve počkali dva týdny,“ reagoval na dotaz Snopes AČK.

AČK pro Snopes uvedl, že „krev od dárců očkovaných proti covidu-19 je pro transfúzi bezpečná“. Toto stanovisko nijak nerozvedl.

Na platformě X však AČK v září 2022 napsal, že „AČK nerozlišuje krev očkovaných od neočkovaných, protože vakcína proti covidu-19 se nedostane do krevního oběhu. Krev očkovaných dárců není tedy nebezpečná.“

Při analýze vědeckých studií jsme ale zjistili, že realita tomuto tvrzení neodpovídá.

Existuje několik recenzovaných studií, které demonstrují, že mRNA vakcíny a takzvaný spike protein kolují v krevním oběhu i několik měsíců po očkování.

Navíc, spike protein dle vědců může být pro lidský organizmus nebezpečný, např. narušuje opravné mechanismy DNA anebo poškozuje buňky.

Spike protein v krvi očkovaných ještě po několika týdnech a měsících

Již v únoru 2022 byla zveřejněná studie odborníků z několika lékařských institucí přidružených k Harvardské univerzitě, v níž se uvádí, že u některých pacientů experti našli spike protein z mRNA vakcíny v kostní dřeni ještě patnáct dnů po očkování.

Fakt o tom, že mRNA vakcína koluje v krvi jednotlivců ještě 15 dnů po očkování, potvrdil v červnu 2022 také tým rumunských odborníků.

V roce 2023 bylo publikováno hned několik studií, které potvrdily přítomnost mRNA spike proteinu v krvi a lidských orgánech po dobu jednoho a více měsíců po očkování proti covidu-19. Například studie z univerzity v Kodani, studie italských vědců či z Harvardské lékařské školy.

Zjištění FDA

Zveřejněný dokument amerického FDA týkající se vakcíny společnosti Pfizer prozrazuje, že FDA měl hned od začátku vakcinační kampaně informace o tom, že mRNA vakcína nezůstává v místě vpichu.

V tomto dokumentu se například uvádí, že během testování mRNA vakcíny firma Pfizer objevila mRNA sekvence v některých orgánech laboratorních myší (například ve slezině, vaječnících či játrech) ještě několik dnů po vakcinaci. (Tyto informace najdete na stranách 17 nebo 55 až 57).

Jak je to s dárcovstvím krve a mRNA očkováním u nás?

Pokyny Českého červeného kříže pro potenciální dárce krve (očkovaných proti covidu-19) jsou na internetových stránkách následující:

Po očkování je dárce krve dočasně vyřazen:

  • 7 dní po každé dávce (vakcíny Pfizer/BioNTech, Moderna, Novavax, Sanofi)
  • 28 dní po každé dávce (vakcíny Astra Zeneca, Johnson&Johnson).

Toto omezení očkovaných dárců krve stojí za povšimnutí, neboť Evropská zdravotnická agentura (EMA), z níž vychází i naše úřady, tvrdí, že „regulační orgány mají k dispozici nebývalé množství údajů, které potvrzují bezpečnost a účinnost vakcín proti covidu-19. Ostatně, bezpečnost všech registrovaných vakcín proti covidu zaručovalo už v únoru 2021 i naše ministerstvo zdravotnictví.