Na právě probíhající klimatické konferenci COP28 se některé zúčastněné země, včetně České republiky, dohodly, že během příštích několika let ukončí provoz uhelných elektráren. Důvodem dohody nejsou ale nebezpečné zplodiny v ovzduší, které vznikají spalováním uhlí a dalších fosilních paliv, ale oxid uhličitý (CO₂). Podle Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) je totiž tento plyn hlavním viníkem globálního oteplování. Mnozí odborníci však tento názor nesdílí.

Šéf klimatické konference zpochybňuje vliv CO₂ na globální oteplování

Sám prezident COPu28, sultán Al Džabír nedávno při debatě uvedl, že „neexistuje žádný vědecký poznatek, žádný scénář, který by řekl, že když skoncujeme s fosilními palivy, tak udržíme globální oteplování na 1,5 °C.“

Prohlášení Al Džabíra bylo okamžitě zkritizováno především z důvodu možného střetu zájmů. Al Džabír totiž nevede jen klimatickou konferenci, ale je také v čele ropné společnosti Adnoc. Al Džabír nicméně není zdaleka jediný, který zpochybňuje důležitost CO₂ při redukci globálních teplot.

Oceňovaný americký fyzik tvrdí, že vliv CO₂ na klima je nepodstatný

Laureát Nobelovy ceny za fyziku z roku 2022, dr. John Francis Clauser, tvrdí, že „efekt CO₂ lze považovat za opravdu zanedbatelný… ve srovnání s účinkem termostatického mechanismu odrazu slunečního svitu mraky“.

Ve své nedávné prezentaci poukazuje na to, že až 90 % na zem vyzařované sluneční energie je odráženo bílými mraky zpátky do vesmíru, čímž podepírá svou teorii, že mraky sehrávají v oteplování planety daleko zásadnější roli než CO₂. Observační studie z roku 2013 založená na satelitních datech podle dr. Clausera demonstruje, že mraky pokrývají v průměru až 67 % zemské plochy.

Dále dr. Clauser uvádí, že role mraků nebyla v modelech IPCC vůbec zohledněna. Jedná se tak „prý o chybnou vědu o klimatu“ a „veškeré úsilí o snížení uhlíku“ v atmosféře je „šíleným a nebezpečným mrháním omezených zdrojů peněz“.

Úbytek mraků typu cumulus by mohl podle vědců vést ke katastrofickému oteplení

Nedávná studie zveřejněná v amerických novinách The Washington Post také potvrzuje, jak klíčová je role mraků pro globální klima.

„Našli jsme důkazy o zesilujícím se dopadu mraků na globální oteplování,“ řekl klimatolog, Paolo Ceppi z Imperial College v Londýně.

Ve studii se uvádí, že mraky mohou globální klima ochlazovat, ale také oteplovat. Například tzv. cumulus mraky mají ochlazující účinek, takzvané cirrus mraky naopak planetu oteplují. Je to tím, že cumulus mraky mají větší schopnost odrážet sluneční svit. Cirrus mraky spíše teplo zadržují.

Studie poukazuje na to, že mraků typu cumulus postupně ubývá a cirrus mraky se stěhují do pásem s mírným podnebím. Obojí prý ovlivňuje globální klima. Washington Post se v tomto směru odkazuje i na další studii.

Nicméně asi nebude jednoduché určit přesné změny ve skladbě a struktuře mraků a jaký vliv na klima budou v konečném důsledku mít. A to i z toho důvodu, že cirrus mraky vznikají i kvůli letadlům.

Cirrus mraky a letecká doprava

Podle vědců se emise z letadel ve vyšších hladinách formují na cirrus mraky a přispívají ke klimatickým změnám. Olivier Boucher, profesor na univerzitě Sorbonna, v jedné ze svých studií uvedl:

„Kondenzační stopy se za letadly mění na vysoké cirrus mraky, které je těžko rozeznat od přírodních mraků. Tyto ‚rozšiřující se kondenzační stopy‘ dnes mohou zapříčinit více globálního oteplování než veškerý oxid uhličitý emitovaný do ovzduší od začátku letectví.“

Letadla způsobují náhodné geoinženýrství

Novinář Michael Marshall z New Scientist v roce 2011 popsal, že letecká doprava způsobuje takzvané náhodné geoinženýrství. To znamená, že zplodiny z letadel skrze cirrus mraky ovlivňují klimatické podmínky na zemi.

To potvrdily studie, které se realizovaly po teroristickém útoku 11. září 2001 a po výbuchu islandské sopky Eyjafjallajökull v roce 2010 (již zmíněná studie O. Bouchera).

Obě události totiž paralyzovaly na nějakou dobu leteckou dopravu a vědci během výzkumů zaznamenali zásadní změny v teplotách a ve struktuře mraků.

„Ta šeď na obloze je způsobena letadly. Modrá obloha se postupně mění na bílou. Vypadá to, že asi provozujeme náhodné geoinženýrství,“ řekl ve 2015 Charles Long, přední americký vědec z Národního úřadu pro oceán a atmosféru.

Odborníci tedy nadále zkoumají opravdové příčiny klimatických změn.

Zdá se ale, že Mezivládní panel pro změnu klimatu IPCC má jasno – viníkem je CO₂. Ačkoliv sama příroda produkuje přibližně 96 procent CO₂. A obsah CO₂ v atmosféře se v současnosti pohybuje kolem 0,04 procenta. Role mraků na klimatické změny je tak nadále IPCC ignorována.